Stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat prowadzi

P. Elżbieta Kaszuba, pokój Nr 8

tel. 25 757-22-90 wew. 26

 

W/w stanowisko realizuje zadania gminy obejmujące:   

1) prowadzenie dokumentacji ewidencyjno-wymiarowej podatków przy użyciu komputera:

a) karta gospodarstwa oraz załączniki,

b) karta nieruchomości oraz załączniki,

2) dokonywanie wymiaru podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości), zakładanie rejestrów wymiarowych, sporządzanie decyzji wymiarowych uzupełniających,

3)  ustalanie w nakazie płatniczym zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych nie posiadających osobowości prawnej,

4) przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji podatkowych od osób prawnych  i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzywanie do złożenia deklaracji,

5)  księgowanie i kontrola poprawności składanych deklaracji podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego,

6)  dokonywanie korekt podatku w ciągu roku zgodnie  z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

7)   zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,

8)   prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiącej podstawę do ustalenia wymiaru zobowiązania pieniężnego podatnika oraz innych podatków,

9)   przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów) w granicach ustalonych odpowiednimi ustawami,

10) przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości złożonej informacji przez podatnika polegających na:

a)  przeprowadzaniu oględzin gruntów, budynków, lokali i innych pomieszczeń 
 związanych z wykonywaną działalnością zarobkową,

b) wglądzie do wszelkiego rodzaju akt, dokumentów i ksiąg dotyczących tej  działalności,

c)  sporządzaniu z nich notatek, odpisów lub wyciągów,

11) przygotowywanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na podstawie protokołu kontroli dokonywanej u podatnika,

12) współdziałanie w przeprowadzaniu kontroli przez organy Gminy w zakresie wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

13)  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

14) współpracowanie z KRUS w zakresie uzgadniania powierzchni gospodarstwa rolnego oraz  płaconych składek ubezpieczeniowych do końca 1988 r.,

15)  ustalanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

16)  wystawianie opłaty skarbowej z zakresu właściwości stanowiska,

17) prowadzenie dokumentacji związanej ze stosowaniem ulg podatkowych w ramach pomocy publicznej,

18)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu  właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-14 15:12:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:38:29
  • Liczba odsłon: 1824
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537202]

przewiń do góry