Stanowisko  pracy d/s księgowości podatkowej prowadzi:

P. Marta Słomczyńska, pokój Nr 8

tel. (025) 757-22-90 wew. 26

 

W/w stanowisko realizuje zadania gminy obejmujące: 

1) zakładanie i prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych służących do ewidencji podatków przy użyciu komputera, do których między innymi należą:

a)  konto kwitariusze zobowiązania pieniężnego,

b)  konta podatkowe dla innych podatków i opłat przypisanych,

c)   dziennik obrotów zobowiązania pieniężnego i innych podatków,

2) prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych i przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie tego podatku,

3)   kontrolowanie terminów spłat należności od podatników,

4)   prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,

5) prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zarachowania wpłat, przerachowania lub zwrotu nadpłaty,

6)  przyjmowanie, weryfikacja i kontrola poprawności składanych deklaracji na podatek od środków transportowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania,

7)  przyjmowanie i ewidencjonowanie podań i odwołań w sprawach podatków objętych nakazami płatniczymi oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowych sprawach (umorzenia),

8) bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów na podstawie prawidłowych dokumentów  księgowych,

9)   organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych podatników,

10) przeprowadzanie kontroli rachunkowej inkasentów (sołtysów),

11) ustalanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

12) prowadzenie rejestrów podań o udzielenie odroczeń terminu płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych, podatku od środków transportowych, oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,

13)  wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,

14)  obliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,

15) współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

16) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

17) prowadzenie spraw podatników będących przedsiębiorcami w zakresie rozłożenia na raty i umarzania należnego podatku wraz z obowiązującą sprawozdawczością,

18)  wystawianie opłaty skarbowej z zakresu właściwości stanowiska,

19)  wypisywanie wpłat na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych,

20)  prowadzenie spraw związanych ze powszechnym spisem rolnym,

21)  wykonywanie   innych  zadań   wynikających   z   obowiązujących   przepisów   z   zakresu   właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-12 14:47:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:42:14
  • Liczba odsłon: 1849
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537310]

przewiń do góry