Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2004 roku

 

-   Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

-  Z a r z ą d z e n i e Nr 4/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

-  Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Siennicy

-  ZARZĄDZENIE Nr 25/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 września 2004r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.  

- Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 września 2004r . w sprawie: określenia stawek opłat za wynajem hali sportowej przy PSP w Siennicy.

 -
Zarządzenie Nr 27/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 października
2004 roku w sprawie: powołania komisji do określenia przydatności do 
dalszego użytkowania niektórych składników majątku ruchomego.


-   Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 października 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów na składzie znajdujących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych
w Nowej Pogorzeli.


- Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Urszuli Szajkowskiej nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Zglechowie ubiegającej się o podjęcie postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


- Zarządzenie Nr 33/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 listopada 2004r.    
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
- Zarządzenie Nr 36/2004 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 38/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 grudnia 2004 roku 
  w sprawie : powołania w Urzędzie Gminy stałej Komisji przetargowej
  do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień
  publicznych ustalenia regulaminu pracy tej komisji.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-28 14:28:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-12 14:57:48
  • Liczba odsłon: 678
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537366]

przewiń do góry