W Urzędzie Gminy prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

1) rejestr uchwał Rady Gminy,

2) rejestr zarządzeń Wójta,

3) rejestr skarg i wniosków,

4) rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

 

Ponadto w celu rejestracji spraw jednorodnych i masowo napływających prowadzone są następujące rejestry kancelaryjne:

1) rejestr przepisów gminnych,

2) rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) rejestr zamówień publicznych,

4) rejestr pobytu czasowego cudzoziemców,

5) rejestr wyborców,

6) rejestr wydanych dowodów osobistych,

7) rejestr wysłanych upomnień zobowiązań pieniężnych,

8) rejestry podatkowe dotyczące:

    - umorzenia odsetek,

    - odroczenia terminu płatności,

    - rozłożenia na raty,

    - decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych,

9) rejestr zaświadczeń o niezalegniu w podatkach,

10) rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego,

11) rejestr wymiarowy podatku rolnego,

12) rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości,

13) rejestr wymiarowy podatku rolnego,

14) rejestr wydanych zaświadczeń ogólnych,

15) rejestr zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych,

16) rejestr opłaty wekslowej,

17) rejestr wniosków i interpelacji radnych,

18) rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

W Urzędzie Gminy prowadzone są następujące ewidencje:

1) ewidencja ludności,

2) ewidencja stosowanych systemów i programów,

3) ewidencja delegacji służbowych,

4) ewidencja osobowa pracowników Urzędu Gminy,

5) ewidencja pieczęci urzędowych, do podpisu i nagłówkowych,

6) ewidencja imiennego wynagrodzenia za pracę,

7) ewidencja dopuszczonych do informacji niejawnych,

8) ewidencja emerytów i rencistów.  

 

 

 

   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-06 10:26:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 10:38:56
  • Liczba odsłon: 1078
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537416]

przewiń do góry