Wójt Gminy Siennica ogłasza konsultacje dotyczące projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.

            Przedstawiając projekt Programu proszę o przekazywanie swoich uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugsiennica@poczta.fm lub poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica. Konsultacje będą trwały od 27 września 2013 r. do 14 października 2013 r.


- Zarządzenie Nr OK.0050.61.2013r. Wójta Gminy z dnia 26 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia
  konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  
  dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu 
  RocznegoProgramu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi w 2014r.


- Projekt Uchwały Nr XXVII.0006.    .2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 litopada 2013r. w sprawie uchwalenia: 
  Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  w 2014r.

- Formularz zgłaszania uwag

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-27 10:54:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-27 12:00:06
  • Liczba odsłon: 332
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537268]

przewiń do góry