Zapytania ofertowe w 2015 roku  

Zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy   i Ochotnicze Straże Pożarne

                Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

                Załącznik nr 2 – wzór umowy

               Zawiadomienie o zmiana treści zapytania ofertowego

             Zmieniony załącznik nr 2 - wzór umowy                          

                 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                  

                   ***************************

- Zapytanie ofertowe na odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych oraz odpadów skratek i piaskownika wraz z wypożyczeniem kontenerów z Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Siennicy

- Formularz ofertowy

-Projekt umowy

- Zestawienie ofert 

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


**************************

- Zapytanie ofertowe na wywóz odcieków z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Siennicy

- Zestawienie ofert

- Wybór oferty najkorzystniejszej


**************************


- Zapytanie ofertowe na odławianie i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu

  Gminy Siennica

- Oświadczenie oferenta


-Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

  **************************

- Zapytanie ofertowe na serwis oraz konserwację oświetlenia ulicznego
  na terenie Gminy Siennica.

                                    - Formularz ofertowy

                                    - Projekt umowy

                                    - Zestawienie ofert

                                     - Informacja o wyborze oferty

                                     - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej**************************

- Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016"

Załącznik nr 1 –  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz sprzętu

Załącznik nr 3 – wzór umowy - część I zamówienia

Załącznik nr 4 – wzór umowy - część II zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

*************************

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji pasa drogowego

    Załączniki:

        1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – głowica kosząca,
            pilarka tarczowa, odmularka do rowów, ramię wysięgnikowe,

        2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

        3. Załącznik nr 3 – wzór umowy.

      

WYJAŚNIENIE TREŚCI  ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

       1. ZMIENIONY Załącznik nr 1 zapytania ofertowego– 
           Opis przedmiotu zamówienia – głowica kosząca, pilarka tarczowa, odmularka
                                                        do rowów ramię wysięgnikowe.

       2. ZMIENIONY Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego –
           formularz ofertowy,

       3. ZMIENIONY załącznik nr 3 do zapytania ofertowego –
           wzór umowy.

                   - Zestawienie złożonych ofert

                    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


******************

- Zapytanie ofertowe na częściową wymianę okien w budynku stanowiącym
  własność Gminy Siennica.

              - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

                                                 ******************

- Zapytanie ofertowe na serwis i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie
  Gminy Siennica.

         Załączniki:

          1. Formularz ofertowy

          2. Projekt umowy    

                 - Zestawienie złożonych ofert

                - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                 
   
                                                  *****************
 
- Zapytanie ofertowe w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną w roku szkolnym 2015/2016

*****************


- Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Modernizacja budynku
  Przedszkola Gminnego w Siennicy”

        Załączniki:

         1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

         2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

         3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy,

         4.  Załącznik nr 4 – Przedmiar robót.

     Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


************

  - Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania:  „Budowa chodnika na ul. Środkowej
    w Siennicy oraz ścieku na drodze gminnej w Kośminach"

           Załączniki:

           1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

           2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
               w postępowaniu,

            3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy – część I zamówienia,

           4. Załącznik nr 4 – wzór umowy – część II zamówienia,

           5. Załącznik nr 5 – Przedmiar robót – część I zamówienia,

           6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót – część II zamówienia,

           7. Załącznik nr 7 – Projekt zagospodarowania terenu – ul. Środkowa,

           8. Załącznik nr 8 – Przekrój konstrukcyjny odwodnienia na drodze 
              gminnej w Kośminach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I – „Budowa chodnika wraz ze zjazdami na ulicy Środkowej – strona prawa – w Siennicy”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  w części II – „Budowa ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych na drodze gminnej w Kośminach”

*************

- Zapytanie ofertowe na dostarczanie sygnału internetowego do 180 domostw
  na terenie Gminy Siennica drogą radiową. 

         Załączniki:

          1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

          2. Załącznik nr 2 - Zestawienie lokalizacji do których będzie dostarczany
             Internet,

          3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy


* WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

           - Zestawienie ofert

           - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


*************

- Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:"Budowa oświetlenia ulicznego
  na terenie Gminy Siennica w miejscowościach Drożdżówka, Kulki, Dąbrowa,
  Lasomin II Etap, Siennica ul. Słoneczna.

        Załączniki:

        1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

         2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

        3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy,

        4. Załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego
            w miejscowości Drożdżówka,

         5. Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego
            w miejscowości Kulki,

         6. Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego
            w miejscowości Dąbrowa,

        7. Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego
           w miejscowości Lasomin,

        8. Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego
            w miejscowości Siennica, ul. Słoneczna.

        - Zawiadomienie o zmianie treści zapytania ofertowego

        - Zestawienie ofert

        - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 ************

- Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanyc h polegających
  na częściowej wymianie podłóg w budynkach stanowiących składniki majątku
  Gminy Siennica

           - Zawiadomienie wyborze oferty najkorzystniejszej.

**************


- Zapytanie ofertowe na zarządzanie, zamknięcie i rekultywację gminnego 
  składowiska odpadów komunalnych w Siennicy.

- odpowiedzi do zapytania ofertowego

         - Informaja o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                    *************

- Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających
  na częściowej wymianie podłóg w budynkach stanowiących składniki majątku
  Gminy Siennica.

              - Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
                    

*************

 

- Zapytanie ofertowe o podanie kwoty netto oraz kwoty brutto za odbiór oraz
  zagospodarowanie osadów z Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
  w Siennicy.

              - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

*************

- Zapytanie ofertowe na zarządzanie, zamknięcie i rekultywację gminnego 
  składowiska odpadów komunalnych w Siennicy

            - Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego 

            - Zestawienie ofert

            - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

            - Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 

                                                     **************

- Zapytanie ofertowe o kwotę netto i brutto za odbiór oraz zagospodarowanie
  osadów z Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Siennicy.

         - Odpowiedzi na zapytania ofertowe

                      - załącznik do odpowiedzi

          - Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 

***************

 

- Zapytanie ofertowe dotyczące Budowy oświatlenia ulicznego na terenie
  Gminy Siennica w miejsowościach: Drożdżówka, Kulki, Dąbrowa, Lasomin II etap,
  Siennica ul. Słonecza.

                                -  załacznik Nr 1 - formularz ofertowy

                                - załącznik Nr 2  

                                - załącznik Nr 3

                                - załącznik Nr 4

                                - załącznik Nr 5

                                - załącznik Nr 6

                                - załacznik Nr 7 

                                - załącznik Nr 8

            - Zestawienie ofert

            - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

****************
 


  - Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy żarówek LED na potrzeby modernizacji

   oświetlenia ulicznego w Gminie Siennica

Formularz oferty - wersja edytowalna

                - Protokół z otwarcia ofert

                - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

****************

 

- Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowania wykonania miejscowych planów
   zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.

****************

- Zapytanie ofertowe o kwotę netto i brutto za odbiór oraz zagospodarowanie
  odpadów skratek oraz zawartości piaskownika z Gminnej Oczyszczalni Ścieków
  Komunalnych w Siennicy. 

                                - Zestawienie złożonych ofert

                                - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


                               - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

                                             *****************

 

- Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Program usuwania pokryć
  azbestowych na terenie Gminy Siennica w roku 2015".

                                - Formularz ofertowy

                               - Projekt umowy 

           INFORMACJA  O  ZMIANIE  DO ZAPYTANIA

                                   Formularz oferty  po zmianie 

           Protokół z otwarcia ofert

           Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                           ******************

- Zapytanie ofertowe na odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Siennica.

                             - Formularz ofertowy

         - Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia odnośnie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Siennica.

         - Informacja o wyborze oferty


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-15 09:56:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07 09:11:06
  • Liczba odsłon: 6321
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537006]

przewiń do góry