Rejestr instytucji kultury


Rejestr instytucji kultury
, dla których organizatorem jest Gmina Siennica, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.          

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury,                  dla których organizatorem jest Gmina Siennica

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych
    zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:       
    1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;   
    2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1
    rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji
    Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi
    rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony
    odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

    1) Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

    2) Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

7. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje
    w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany
    we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

 
Rejestr instytucji kultury  –  do pobrania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-30 12:52:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-04 11:22:59
  • Liczba odsłon: 956
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537258]

przewiń do góry