Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 18 LUTEGO 2016 roku

 

- Projekt uchwały Nr XII.0006.96.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy w Siennicy.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.97.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.98.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2016 roku”.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.99.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie zniesienia ochrony prawnej pomnika przyrody ustanowionego 
  Rozporządzeniem Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku
  w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego –
  lp. 81 według załącznika do w/w rozporządzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r., Nr 124
  poz. 3640).

- Projekt uchwały Nr XII.0006.100.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
  postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form
  wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
  podstawowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.101.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
  rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla którego organem
  prowadzącym jest Gmina Siennica.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.102.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
  rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym
  jest Gmina Siennica.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.103.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  18 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Siennica do projektu na
  dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia
  w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.104.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  18 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  dla Powiatu Mińskiego.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.105.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  18 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Siennica na lata 2016-2024.

- Projekt uchwały Nr XII.0006.106.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  18 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-10 12:53:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-10 13:08:04
  • Liczba odsłon: 387
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536840]

przewiń do góry