Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

                                              z dnia 30 czerwca 2016r.


- Uchwała Nr XVIII.0006.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XVIII.0006.127.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
  przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XVIII.0006.128.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XVIII.0006.129.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XVIII.0006.130.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

- Uchwała Nr XVIII.0006.131.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Siennica na lata 2016-2024.

- Uchwała Nr XVIII.0006.132.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siennica na 2016 rok.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-23 13:25:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 13:28:08
  • Liczba odsłon: 366
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536951]

przewiń do góry