Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy
w dniu 9 listopada 2017 roku


- Uchwała Nr XXX.0007.217.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siennica lub jej jednostkom organizacyjny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

- Uchwała Nr XXX.0007.218.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie opuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Siennica.


- Uchwała Nr XXX.0007.219.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie   obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa

obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.


- Uchwała Nr XXX.0007.220.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok.


- Uchwała Nr XXX.0007.221.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2018 roku.


- Uchwała Nr XXX.0007.222.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


- Uchwała Nr XXX.0007.223.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.


- Uchwała Nr XXX.0007.224.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.


- Uchwała Nr XXX.0007.225.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie.


- Uchwała Nr XXX.0007.226.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.

- Uchwała Nr XXX.0007.227.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich
w Siennicy.

- Uchwała Nr XXX.0007.228.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
w sprawie   udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

 - Uchwała Nr XXX.0007.229.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Siennica na lata 2018-2022” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”.


- Uchwała Nr XXX.0007.230.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

- Uchwała Nr XXX.0007.231.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXI.0007.163.2016, zmienioną Uchwałą Nr XXVII.0007.207.2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2023.


- Uchwała Nr XXX.0007.232.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r. sprawie   zmian w budżecie gminy na 2017r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-02 07:45:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-17 08:39:54
  • Liczba odsłon: 313
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536903]

przewiń do góry