Kontrole zewnętrzne  w podmiotach

  w 2018 roku - Protokół z czynności sprawdzających z dnia 7.02.2018r. z zakresu prawidłowości
   rozliczeń w podatku od towarów i usług, a w szczególności zasadności odliczenia podatku
   naliczonego od zakupu środków trwałych oraz zwrotu wykazanego w deklaracji VAT-7
   za XI 2017r.  przez Gminę Siennica, NIP 822 214 71 62 w terminie 60-dniowym.

- Protokół kontroli Znak 362018010022  płatnika składek - Publiczna Szkoła
  Podstawowa  w Żakowie, 05-332 Siennica, Żaków 48A z zakresu prawidłowości i
  terminowości obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i
  świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

- Protokół kontroli Nr 1/WA.RUK.OZ.Z-6.451.63.2018 z dnia 4.06.2018 dotyczący
  przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw
  - Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie poboru wód, wprowadzania
  ścieków do wód lub do ziem.

- Protokół z kontroli z dnia 15.06.2018r. Umowy Nr 577/17/EE/D z dnia 17.07.2017r.
  na realizację zadania "Siennica dla czystego powietrza na Mazowszu - warsztaty
  edukacyjne".

- Protokół z kontroli z dnia 15.06.2018r. Umowy Nr 243/17/OW/P z dnia 21.12.2017r.
  na realizację zadania "Budowa kanalizacji w gminie Siennica".

- Informacja pokontrolna 1/RPMA.05.01.00-14-5517/16 z dnia 12.07.2018r. z kontroli
  rzeczowej i finansowej realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy
  Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siennica, w tym
  prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-23 10:25:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 08:07:20
  • Liczba odsłon: 312
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536933]

przewiń do góry