Na najbliższej sesji Rady Gminy w Siennicy, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Siennica przedstawi raport o stanie gminy.

Rada Gminy w Siennicy rozpatrzy raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Siennica.

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy, pisemne zgłoszenie z co najmniej 20 podpisami osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 29 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Siennica do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Siennicy,  
ul. Kołbielska 1, w godzinach pracy Urzędu.

- Raport o stanie Gminy Siennica

- Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Siennica do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy 

- Lista osób popierających zgłoszenie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Admnistrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-24 10:55:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Admnistrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 05:50:12
  • Liczba odsłon: 96
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537329]

przewiń do góry