- Zarządzenie Nr RO.120.1.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica

- Zarządzenie Nr RO.0050.2.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Siennicy na 2021r.

- Zarządzenie Nr RO.0050.3.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica na 2021r.

- Zarządzenie Nr RO.0050.4.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Siennica uprawnień w zakresie zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- Zarządzenie Nr RO.0050.5.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2021.

- Zarządzenie Nr RO.0050.6.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica

                                     Załącznik do Zarządzenia

- Zarządzenie Nr RO.0050.8.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

- Zarządzenie Nr RO.0050.9.2021 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130000 zł.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Admnistrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-05 14:39:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Admnistrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-15 13:49:37
  • Liczba odsłon: 55
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536812]

przewiń do góry