Stanowisko pracy d/s obsługi kasy Urzędu prowadzi

P. Teresa Małys, pokój Nr 8

tel. 025 757-22-90 wew. 25

 

W/w stanowisko realizuje zadania gminy obejmujące:

1)   prowadzenie kasy Urzędu:

a) dokonywanie operacji kasowych wyłącznie na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych rejestrowanych w prowadzonym przez kasjera raporcie kasowym,

b) dokonywanie wypłat wyłącznie na podstawie odpowiednich dowodów, na których jest widoczne i czytelne zatwierdzenie do wypłaty podpisane przez Wójta lub Skarbnika, lub osoby przez niego upoważnione,

2)   zapewnienie odpowiedniej gospodarki kasowej polegającej w szczególności na:

a)  zapewnieniu niezbędnego zasobu gotówki w kasie na bieżące wydatki, w wysokości ustalonej przez Wójta

b) przeznaczaniu na pokrycie określonych rodzajów wydatków gotówki podjętej z rachunku bankowego,

c)   przechowywaniu w kasie gotówki pochodzącej z bieżących wpływów Gminy,

d)   odprowadzaniu wpływów własnych na właściwe rachunki bankowe,

3)   dokonywanie obrotów gotówkowych za pomocą udokumentowanych dowodów kasowych:

a)   wpłaty gotówkowe własnymi przychodami kasowymi,

b) wpłaty gotówkowe - rozchodowymi dowodami kasowymi, którymi są źródłowe  dowody kasowe lub zastępcze własne dowody wpłat gotówki,

4)   sporządzanie raportów kasowych polegających na ujmowaniu w nich dowodów kasowych wpłat i wypłat,

5)   rozliczanie inwentaryzacji i porównywanie wyników spisu z natury z zapisami w   księgach rachunkowych majątku Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy,

6)   prowadzenie ewidencji księgowej materiałów na składzie,

7) wydawanie druków ścisłego zarachowania (m.in. bloczków opłaty targowej, kwitariusza przychodowego K-103,K-104) i prowadzenie ewidencji w księdze druków ścisłego zarachowania,

8)   wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu  zajmowanego stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-11 12:04:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:44:32
  • Liczba odsłon: 1606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537176]

przewiń do góry