Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
200 Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia Justyna Chrzanowska 2019-12-27
204 Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia Justyna Chrzanowska 2019-12-09
202 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2019-12-04
199 Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica Justyna Chrzanowska 2019-11-12
197 Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica Justyna Chrzanowska 2019-09-02
196 Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Justyna Chrzanowska 2019-08-30
192 Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Justyna Chrzanowska 2019-08-05
191 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Chrzanowska 2019-07-17
184 Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica Justyna Chrzanowska 2019-06-12
186 Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Justyna Chrzanowska 2019-06-11
187 Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy Justyna Chrzanowska 2019-06-10
185 Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Justyna Chrzanowska 2019-04-15
180 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Justyna Chrzanowska 2019-04-09
177 Przebudowa ulic w Siennicy – Sosnowa, Konopnicka Justyna Chrzanowska 2018-10-16
170 Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego Justyna Chrzanowska 2018-08-06
165 Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni przedmiotowej Justyna Chrzanowska 2018-06-01
166 Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Siennicy – remont pomieszczeń Justyna Chrzanowska 2018-06-01
163 Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni przedmiotowej Justyna Chrzanowska 2018-04-20
158 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2017-11-17
147 Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Grzebowilku Justyna Chrzanowska 2017-06-30
146 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siennica Justyna Chrzanowska 2017-06-09
135 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI W GMINIE SIENNICA Justyna Chrzanowska 2016-12-15
128 Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Siennica na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 Justyna Chrzanowska 2016-10-20
127 Przebudowa przepustu na cieku Piaseczna w miejscowości Kulki Justyna Chrzanowska 2016-10-14
120 Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy Justyna Chrzanowska 2016-08-10
119 „Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy” Justyna Chrzanowska 2016-07-15
114 ZAKUP RÓWNIARKI Justyna Chrzanowska 2016-02-03
107 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-11-03
105 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-10-06
104 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA. Elżbieta Grzegrzółka 2014-10-01
102 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-09-08
96 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2014-01-28
94 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2013-12-06
92 Modernizacja przepustu na cieku wodnym Piaseczna pod drogą gminną w miejscowości Kulki. Elżbieta Grzegrzółka 2013-09-19
83 Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-12-21
78 Wykonanie chodnika w miejscowości Kąty, budowa chodnika przy ulicy Mińskiej w Grzebowilku Elżbieta Grzegrzółka 2012-09-18

[Liczba odsłon: 1537319]

przewiń do góry