Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
218 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków Strzelec Piotr 2021-01-11
217 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Admnistrator 2020-12-16
216 Dowóz dzieci na terenie Gminy Siennica Admnistrator 2020-11-12
214 Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego zabytkowego budynku w miejscowości Siennica Admnistrator 2020-10-20
215 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Admnistrator 2020-10-19
212 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gmina Siennica Strzelec Piotr 2020-09-23
213 Modernizacja oczyszczalni scieków Admnistrator 2020-09-23
211 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica etap I Strzelec Piotr 2020-09-10
210 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie – zlewnia P2 Gmina Siennica Admnistrator 2020-07-06
209 Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Strzelec Piotr 2020-04-30
208 Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Strzelec Piotr 2020-04-30
206 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Strzelec Piotr 2020-03-12
207 Dostawa kruszywa i destruktu asfaltowego na drogi w Gminie Siennica Strzelec Piotr 2020-02-18
205 Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia Strzelec Piotr 2020-02-03
203 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków Justyna Chrzanowska 2020-01-02
201 Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica Justyna Chrzanowska 2019-12-18
198 Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica Justyna Chrzanowska 2019-11-04
195 Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół w Siennicy, Starogrodzie i Ignacowie w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Chrzanowska 2019-08-27
194 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Chrzanowska 2019-08-27
193 Przebudowa drogi gminnej (ulica Konopnickiej) w miejscowości Siennica gmina Siennica Justyna Chrzanowska 2019-08-07
189 Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy Justyna Chrzanowska 2019-07-16
190 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków Justyna Chrzanowska 2019-07-01
188 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie Justyna Chrzanowska 2019-07-01
183 Budowa kanalizacji w gminie Siennica III etap Justyna Chrzanowska 2019-04-29
182 Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2 - Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego Justyna Chrzanowska 2019-03-26
181 Dostawa kruszywa i destruktu asfaltowego na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2019-02-13
179 Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Siennicy – remont pomieszczeń Justyna Chrzanowska 2018-11-21
178 Dostawa kruszywa na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2018-10-26
168 Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Siennicy – remont pomieszczeń Justyna Chrzanowska 2018-10-16
176 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Zglechowie Justyna Chrzanowska 2018-09-20
175 Utworzenie Otwartych Stref Aktywności oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych i placów zabaw Justyna Chrzanowska 2018-09-19
173 Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy Justyna Chrzanowska 2018-09-07
172 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy Justyna Chrzanowska 2018-09-07
174 Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół w Siennicy, Starogrodzie i Ignacowie Justyna Chrzanowska 2018-08-27
171 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Siennica w roku szkolnym 2018/2019 Justyna Chrzanowska 2018-08-14
169 Dostawa sprzętu komputerowego Justyna Chrzanowska 2018-08-10
167 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków Justyna Chrzanowska 2018-06-28
164 Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan Justyna Chrzanowska 2018-05-16
162 Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap Justyna Chrzanowska 2018-04-06
161 Dostawa kruszywa na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2018-02-28
160 Dostawa kruszywa i destruktu asfaltowego na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2018-02-20
159 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2017-12-28
155 Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy zakupowej Powiatu Mińskiego Justyna Chrzanowska 2017-11-08
157 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2017-11-08
156 Modernizacja oświetlenia ulicznego Justyna Chrzanowska 2017-10-31
153 Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Siennicy Justyna Chrzanowska 2017-10-06
154 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2017-10-05
151 Budowa kanalizacji w gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2017-09-12
152 Modernizacja nawierzchni i przebudowa dróg gminnych Justyna Chrzanowska 2017-09-12
150 Zakup koparko-ładowarki Justyna Chrzanowska 2017-08-29
149 Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 Justyna Chrzanowska 2017-08-17
148 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siennica Justyna Chrzanowska 2017-06-30
145 Modernizacja hali sportowej w Siennicy Justyna Chrzanowska 2017-06-22
144 Przebudowa ulic w Siennicy: Słoneczna, Zachodnia Justyna Chrzanowska 2017-06-02
143 Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan Justyna Chrzanowska 2017-05-04
140 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2017-03-30
141 Dostawa kruszywa i destruktu asfaltowego na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2017-03-29
139 Modernizacja budynku SPZOZ Justyna Chrzanowska 2017-03-15
136 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z oczyszczalni ścieków Justyna Chrzanowska 2017-01-20
137 Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2017-01-10
131 Dostawa oleju opałowego na terenie powiatu mińskiego w latach 2017-2018 Justyna Chrzanowska 2016-12-28
133 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2016-12-13
129 Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2016-12-01
125 Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy zakupowej Powiatu Mińskiego Justyna Chrzanowska 2016-11-18
130 Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Siennica na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 - II przetarg nieograniczony Justyna Chrzanowska 2016-11-09
126 Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2016-11-07
124 Zakup i dostawa wyposażenia technicznego Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy Justyna Chrzanowska 2016-09-30
123 Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy Justyna Chrzanowska 2016-09-06
122 Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Justyna Chrzanowska 2016-09-02
121 UTWORZENIE OGRODÓW DYDAKTYCZNYCH Justyna Chrzanowska 2016-08-25
118 UTWORZENIE OGRODÓW DYDAKTYCZNYCH Justyna Chrzanowska 2016-07-22
117 Przebudowa drogi gminnej Nowy Zglechów - Świętochy Justyna Chrzanowska 2016-06-27
116 DOSTAWA KRUSZYWA NA DROGI W GMINIE SIENNICA Justyna Chrzanowska 2016-04-18
115 ZAKUP RÓWNIARKI Justyna Chrzanowska 2016-02-23
113 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Justyna Chrzanowska 2015-11-20
112 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI W GMINIE SIENNICA Justyna Chrzanowska 2015-11-19
111 OPRACOWANIE PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA Stanisław Duszczyk 2015-07-24
110 Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk Elżbieta Grzegrzółka 2015-06-29
109 Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi w Gminie Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2015-05-06
108 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-12-10
106 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA. Elżbieta Grzegrzółka 2014-11-05
103 Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród Elżbieta Grzegrzółka 2014-10-16
100 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KĄTY I GRZEBOWILK Elżbieta Grzegrzółka 2014-08-05
101 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.795.601,32zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Elżbieta Grzegrzółka 2014-07-31
99 DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO ŁAMANEGO NA DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2014-05-08
98 Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-04-30
97 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2014-03-06
95 Zakup paliw płynnych tj. benzyny, oleju napędowego oraz gazu lpg dla Urzędu Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2013-12-19
93 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 612.400,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Siennica związanego z realizacją inwestycji Elżbieta Grzegrzółka 2013-10-30
91 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY STAROGRÓD - MAJDAN Elżbieta Grzegrzółka 2013-09-16
90 Świadczenie usług w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną w roku szkolnym 2013/2014 Elżbieta Grzegrzółka 2013-08-21
89 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.574.401,00zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Elżbieta Grzegrzółka 2013-07-26
88 Dostawa kruszywa drogowego łamanego oraz żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2013-07-02
86 Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2013-06-24
87 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2013-06-11
85 Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2013-02-14
84 Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-12-27
82 ZAKUP PALIW PŁYNNYCH TJ. BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ GAZU LPG DLA URZĘDU GMINY I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2012-12-17
81 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Elżbieta Grzegrzółka 2012-12-06
80 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-10-31
79 Wykonanie chodnika w miejscowości Kąty, budowa chodnika przy ulicy Mińskiej w Grzebowilku Elżbieta Grzegrzółka 2012-10-08
77 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY STAROGRÓD - MAJDAN ETAP II Elżbieta Grzegrzółka 2012-09-12
76 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-08-30
75 Dostawa sygnału internetowego do 180 domostw na terenie Gminy Siennica drogą radiową Elżbieta Grzegrzółka 2012-07-20
74 BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO-ORLIK 2012 Elżbieta Grzegrzółka 2012-07-18
73 Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2012-06-20
72 Kopanie rowów, wykonanie przepustów z materiałów własnych na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-05-29
71 Dostawa kruszywa drogowego łamanego oraz żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-04-26
70 Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań Elżbieta Grzegrzółka 2012-04-17
68 Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-03-28
69 Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-03-19
67 Indywidualizacja w edukacji - szansą dla małych Sienniczan Elżbieta Grzegrzółka 2012-02-20
66 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO Elżbieta Grzegrzółka 2012-02-03
65 Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w w Urzędzie Gminy Siennica, zespołach szkół w Siennicy i Żakowie oraz SPZOZ Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-01-31
64 ZAKUP PALIW PLYNNYCH TJ. BENZYNY I OLEJU NAPĘDOWEGO DLA URZĘDU GMINY I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2012-01-13

[Liczba odsłon: 1537319]

przewiń do góry