Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
212 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gmina Siennica Admnistrator 2020-07-28
211 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica etap I Admnistrator 2020-07-24
210 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie – zlewnia P2 Gmina Siennica Strzelec Piotr 2020-06-01
209 Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Strzelec Piotr 2020-04-16
208 Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Strzelec Piotr 2020-04-16
206 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2020-01-14
207 Dostawa kruszywa i destruktu asfaltowego na drogi w Gminie Siennica Strzelec Piotr 2020-01-10
205 Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia Justyna Chrzanowska 2019-12-27
204 Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia Justyna Chrzanowska 2019-12-06
203 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków Justyna Chrzanowska 2019-11-26
202 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2019-11-19
201 Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica Justyna Chrzanowska 2019-11-18
200 Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia Justyna Chrzanowska 2019-11-07
199 Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica Justyna Chrzanowska 2019-10-01
198 Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica Justyna Chrzanowska 2019-09-05
197 Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica Justyna Chrzanowska 2019-08-14
196 Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Justyna Chrzanowska 2019-08-13
195 Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół w Siennicy, Starogrodzie i Ignacowie w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Chrzanowska 2019-08-08
194 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Chrzanowska 2019-07-25
193 Przebudowa drogi gminnej (ulica Konopnickiej) w miejscowości Siennica gmina Siennica Justyna Chrzanowska 2019-06-28
192 Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Justyna Chrzanowska 2019-06-28
191 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Siennica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020 Justyna Chrzanowska 2019-06-26
190 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków Justyna Chrzanowska 2019-06-13
189 Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy Justyna Chrzanowska 2019-06-11
188 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie Justyna Chrzanowska 2019-05-28
187 Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy Justyna Chrzanowska 2019-05-08
186 Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Justyna Chrzanowska 2019-05-02
185 Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Justyna Chrzanowska 2019-03-27
184 Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica Justyna Chrzanowska 2019-03-25
183 Budowa kanalizacji w gminie Siennica III etap Justyna Chrzanowska 2019-03-25
182 Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2 - Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego Justyna Chrzanowska 2019-02-21
181 Dostawa kruszywa i destruktu asfaltowego na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2019-01-29
180 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Justyna Chrzanowska 2019-01-22
179 Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Siennicy – remont pomieszczeń Justyna Chrzanowska 2018-10-17
178 Dostawa kruszywa na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2018-10-16
177 Przebudowa ulic w Siennicy – Sosnowa, Konopnicka Justyna Chrzanowska 2018-09-21
176 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Zglechowie Justyna Chrzanowska 2018-09-06
175 Utworzenie Otwartych Stref Aktywności oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych i placów zabaw Justyna Chrzanowska 2018-08-22
174 Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół w Siennicy, Starogrodzie i Ignacowie Justyna Chrzanowska 2018-08-08
173 Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy Justyna Chrzanowska 2018-08-07
172 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy Justyna Chrzanowska 2018-08-01
171 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Siennica w roku szkolnym 2018/2019 Justyna Chrzanowska 2018-07-09
170 Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego Justyna Chrzanowska 2018-06-20
169 Dostawa sprzętu komputerowego Justyna Chrzanowska 2018-06-07
168 Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Siennicy – remont pomieszczeń Justyna Chrzanowska 2018-06-05
167 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków Justyna Chrzanowska 2018-05-30
166 Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Siennicy – remont pomieszczeń Justyna Chrzanowska 2018-05-11
165 Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni przedmiotowej Justyna Chrzanowska 2018-04-20
164 Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan Justyna Chrzanowska 2018-03-23
163 Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni przedmiotowej Justyna Chrzanowska 2018-03-21
162 Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap Justyna Chrzanowska 2018-03-02
161 Dostawa kruszywa na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2018-02-09
160 Dostawa kruszywa i destruktu asfaltowego na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2018-01-26
159 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2017-11-20
158 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2017-11-06
157 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2017-10-13
156 Modernizacja oświetlenia ulicznego Justyna Chrzanowska 2017-10-09
155 Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy zakupowej Powiatu Mińskiego Justyna Chrzanowska 2017-09-15
154 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica Justyna Chrzanowska 2017-09-12
153 Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Siennicy Justyna Chrzanowska 2017-08-29
152 Modernizacja nawierzchni i przebudowa dróg gminnych Justyna Chrzanowska 2017-08-11
151 Budowa kanalizacji w gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2017-08-09
150 Zakup koparko-ładowarki Justyna Chrzanowska 2017-08-02
149 Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 Justyna Chrzanowska 2017-07-28
148 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siennica Justyna Chrzanowska 2017-06-13
147 Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Grzebowilku Justyna Chrzanowska 2017-06-07
146 Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siennica Justyna Chrzanowska 2017-05-30
145 Modernizacja hali sportowej w Siennicy Justyna Chrzanowska 2017-05-22
144 Przebudowa ulic w Siennicy: Słoneczna, Zachodnia Justyna Chrzanowska 2017-04-06
143 Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan Justyna Chrzanowska 2017-03-31
142 Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan Justyna Chrzanowska 2017-03-31
141 Dostawa kruszywa i destruktu asfaltowego na drogi w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2017-03-14
140 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2017-02-22
139 Modernizacja budynku SPZOZ Justyna Chrzanowska 2017-02-16
138 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. Justyna Chrzanowska 2017-01-27
137 Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2016-12-06
136 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z oczyszczalni ścieków Justyna Chrzanowska 2016-11-29
135 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI W GMINIE SIENNICA Justyna Chrzanowska 2016-11-22
134 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI W GMINIE SIENNICA Justyna Chrzanowska 2016-11-22
133 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2016-11-14
132 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2016-11-14
131 Dostawa oleju opałowego na terenie powiatu mińskiego w latach 2017-2018 Justyna Chrzanowska 2016-11-07
130 Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Siennica na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 - II przetarg nieograniczony Justyna Chrzanowska 2016-10-25
129 Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2016-10-12
128 Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Siennica na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 Justyna Chrzanowska 2016-10-06
127 Przebudowa przepustu na cieku Piaseczna w miejscowości Kulki Justyna Chrzanowska 2016-09-28
126 Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Siennica Justyna Chrzanowska 2016-09-27
125 Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy zakupowej Powiatu Mińskiego Justyna Chrzanowska 2016-09-26
124 Zakup i dostawa wyposażenia technicznego Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy Justyna Chrzanowska 2016-09-02
123 Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy Justyna Chrzanowska 2016-08-11
122 Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Justyna Chrzanowska 2016-08-08
121 UTWORZENIE OGRODÓW DYDAKTYCZNYCH Justyna Chrzanowska 2016-07-27
120 Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy Justyna Chrzanowska 2016-07-15
119 „Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy” Justyna Chrzanowska 2016-06-30
118 UTWORZENIE OGRODÓW DYDAKTYCZNYCH Justyna Chrzanowska 2016-06-27
117 Przebudowa drogi gminnej Nowy Zglechów - Świętochy Justyna Chrzanowska 2016-06-01
116 DOSTAWA KRUSZYWA NA DROGI W GMINIE SIENNICA Justyna Chrzanowska 2016-04-05
115 ZAKUP RÓWNIARKI Justyna Chrzanowska 2016-02-04
114 ZAKUP RÓWNIARKI Justyna Chrzanowska 2016-01-04
113 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Justyna Chrzanowska 2015-10-13
112 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI W GMINIE SIENNICA Justyna Chrzanowska 2015-10-12
111 OPRACOWANIE PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2015-07-09
110 Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk Elżbieta Grzegrzółka 2015-05-26
109 Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi w Gminie Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2015-04-15
108 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-11-06
107 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-10-06
106 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA. Elżbieta Grzegrzółka 2014-10-01
105 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-09-12
104 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA. Elżbieta Grzegrzółka 2014-09-11
103 Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród Elżbieta Grzegrzółka 2014-09-05
102 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-08-21
101 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.795.601,32zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Elżbieta Grzegrzółka 2014-07-22
100 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KĄTY I GRZEBOWILK Elżbieta Grzegrzółka 2014-07-08
99 DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO ŁAMANEGO NA DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2014-04-01
98 Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2014-02-27
97 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2014-02-03
96 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2014-01-03
95 Zakup paliw płynnych tj. benzyny, oleju napędowego oraz gazu lpg dla Urzędu Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2013-12-10
94 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2013-11-14
93 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 612.400,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Siennica związanego z realizacją inwestycji Elżbieta Grzegrzółka 2013-10-22
92 Modernizacja przepustu na cieku wodnym Piaseczna pod drogą gminną w miejscowości Kulki. Elżbieta Grzegrzółka 2013-08-30
91 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY STAROGRÓD - MAJDAN Elżbieta Grzegrzółka 2013-08-21
90 Świadczenie usług w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną w roku szkolnym 2013/2014 Elżbieta Grzegrzółka 2013-08-01
89 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.574.401,00zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Elżbieta Grzegrzółka 2013-07-17
88 Dostawa kruszywa drogowego łamanego oraz żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2013-06-20
87 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2013-05-22
86 Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2013-03-19
85 Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2013-01-30
84 Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-12-06
83 Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-12-06
82 ZAKUP PALIW PŁYNNYCH TJ. BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ GAZU LPG DLA URZĘDU GMINY I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2012-11-28
81 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Elżbieta Grzegrzółka 2012-10-29
80 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-10-17
79 Wykonanie chodnika w miejscowości Kąty, budowa chodnika przy ulicy Mińskiej w Grzebowilku Elżbieta Grzegrzółka 2012-09-18
78 Wykonanie chodnika w miejscowości Kąty, budowa chodnika przy ulicy Mińskiej w Grzebowilku Elżbieta Grzegrzółka 2012-09-03
77 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY STAROGRÓD - MAJDAN ETAP II Elżbieta Grzegrzółka 2012-08-14
76 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-08-06
75 Dostawa sygnału internetowego do 180 domostw na terenie Gminy Siennica drogą radiową Elżbieta Grzegrzółka 2012-06-25
74 BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO-ORLIK 2012 Elżbieta Grzegrzółka 2012-05-30
73 Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2012-05-24
72 Kopanie rowów, wykonanie przepustów z materiałów własnych na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-04-27
71 Dostawa kruszywa drogowego łamanego oraz żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-04-06
70 Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań Elżbieta Grzegrzółka 2012-03-12
69 Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-02-28
68 Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-02-20
67 Indywidualizacja w edukacji - szansą dla małych Sienniczan Elżbieta Grzegrzółka 2012-02-09
66 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO Elżbieta Grzegrzółka 2012-01-20
65 Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w w Urzędzie Gminy Siennica, zespołach szkół w Siennicy i Żakowie oraz SPZOZ Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2012-01-20
64 ZAKUP PALIW PLYNNYCH TJ. BENZYNY I OLEJU NAPĘDOWEGO DLA URZĘDU GMINY I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE SIENNICA Elżbieta Grzegrzółka 2012-01-02
63 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siennica - działka numer ewidencyjny 380 położona we wsi Starogród, o powierzchni 1400m². Elżbieta Grzegrzółka 2012-01-02
62 Wójt Gminy Siennica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siennica - działka numer ewidencyjny 380 położona we wsi Starogród, o powierzchni 1400m². Działka położona jest w środkowej części wsi, bezpośrednio przy gruntowej drodze wiejskiej. Odległość od centrum Siennicy wynosi ok. 8 km. Teren wiejski uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodociągową i telefoniczną. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane o funkcji siedliskowej oraz jednorodzinnej. W pobliżu znajduje się placówka handlowa. Po przeciwnej stronie drogi na wzgórzu znajduje się nieruchomość zabudowana założeniem dworsko – parkowym. Nieruchomość jest niezabudowana (z ruinami po budynku mieszkalnym – wymaga prac porządkowych), ma dość regularny kształt czworoboku i konfigurację terenu nieznacznie opadającą w kierunku drogi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona na obszarze przeznaczonym pod zabudowę zagrodową 15MR, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw lub na działkach wydzielonych z siedliska rolnego o bezpośredniej dostępności do drogi publicznej) i usług nieuciążliwych (pod warunkiem, że nie spowodują one kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem), z wyłączeniem pasa terenu wzdłuż drogi gminnej 5KL, o szerokości około 2-3 metrów – przeznaczonego na poszerzenie tej drogi. Działka nie posiada księgi wieczystej. Gmina jest w posiadaniu prawomocnej decyzji komunalizacyjnej nr 1072/04 Sygnatura: WRR. VII. 7710/KM/2195/03/04 wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego, potwierdzającej prawo własności Gminy do nieruchomości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.100 złotych, słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych (jest to kwota nie zawierająca podatku VAT). Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2012 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy w sali nr 1, o godzinie 10.00. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 08 lutego 2012 roku - wadium w kwocie 3210 złotych ( słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć złotych) na konto Gminy Siennica w Banku Spółdzielczym Mińsk Mazowiecki O/Siennica nr 23 9226 0005 0045 0212 2000 0020. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez Urząd Gminy. Zawarcie umowy nastąpi nie później niż 30 dni od daty przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu (prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium). Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, - w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami – odpis z właściwego rejestru, - pełnomocnictwo oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane. Do wylicytowanej ceny może być naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wylicytowana kwota ( + podatek VAT) powinna być wpłacona na konto Gminy Siennica nr 08 9226 0005 0045 0212 2000 0290 - najpóźniej na dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nabywca ponosi koszty podatków oraz opłat sądowych i notarialnych. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Siennicy lub pod numerem telefonu (025) 757-20-20 wew. 19 Wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siennica - działka numer ewidencyjny 380 położona we wsi Starogród, o powierzchni 1400m². Elżbieta Grzegrzółka 2012-01-02
61 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siennica - działka numer ewidencyjny 380 położona we wsi Starogród, o powierzchni 1400m². Elżbieta Grzegrzółka 2012-01-02
60 http://ugsiennica.pl/przetargi/ogloszenia.htm Elżbieta Grzegrzółka 2009-07-07
59 Wykonanie zadaszenia części trybun gminnego stadionu sportowego w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2008-08-07
58 Modernizacja drogi Drożdżówka – Dzielnik – I etap Elżbieta Grzegrzółka 2008-08-07
57 www.ugsienica.pl/ogloszenia.htm Elżbieta Grzegrzółka 2007-12-11
56 www.ugsiennica.pl/ogloszenia.htm Elżbieta Grzegrzółka 2007-12-11
54 http://ugsiennica.fm.interia.pl/ Elżbieta Grzegrzółka 2006-06-19
53 http://ugsiennica.fm.interia.pl/ Elżbieta Grzegrzółka 2006-06-19
52 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 548 000 PLN z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych Żaków-Kąty i Kośminy-Lasomin w Gminie Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2006-05-23
51 Wykonanie fundamentów wagi najazdowej i brodzika dezynfekcyjnego na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Siennicy. Elżbieta Grzegrzółka 2006-04-21
50 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg i ulic żwirowych na terenie gminy Siennica. Elżbieta Grzegrzółka 2006-04-18
49 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do hali sportowej w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2006-02-28
48 Przetarg nieograniczony na obsługę selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica. Elżbieta Grzegrzółka 2006-02-23
47 Przetarg nieograniczony na wywóz odcieków z gminnego składowiska odpadów komunalnych oraz ścieków płynnych z publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Siennica. Elżbieta Grzegrzółka 2006-01-24
46 Przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na dostawę w pierwszym półroczu 2006 roku węgla kamiennego do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2006-01-13
45 Budowa wodociągu we wsiach Dłużew, Majdan, Wólka Dłużewska, Kąty-Bestwiny Elżbieta Grzegrzółka 2006-01-06
44 Dostawa wyposażenia do hali sportowej w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2006-01-05
43 przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS do jednostek będących pod zarządem Gminy Siennica w pierwszym półroczu 2006 r. Elżbieta Grzegrzółka 2006-01-04
42 przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS do jednostek będących pod zarządem Gminy Siennica w pierwszym półroczu 2006 r. Elżbieta Grzegrzółka 2006-01-04
41 Przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS do jednostek będących pod zarządem Gminy Siennica w pierwszym półroczu 2006 r. Elżbieta Grzegrzółka 2006-01-04
38 Przebudowa drogi gminnej Żaków-Kąty Elżbieta Grzegrzółka 2005-11-25
35 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siennica położonej we wsi Kośminy. Elżbieta Grzegrzółka 2005-10-14
31 Remont chodnika na ulicy Mińskiej w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2005-08-10
29 Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2005-05-13
28 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg i ulic żwirowych na terenie gminy Siennica. Elżbieta Grzegrzółka 2005-04-21
26 Przetarg nieograniczony na obsługę selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica w okresie od 01.04.2005 r. do 31.03.2006 r. Elżbieta Grzegrzółka 2005-02-28
25 Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2005-02-07
24 Przetarg nieograniczony na obsługę selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica w okresie od 01.03.2005 r. do 28.02.2006 r. Elżbieta Grzegrzółka 2005-01-26
23 Przetarg nieograniczony na obsługę całoroczną gminnego składowiska odpadów komunalnych w Siennicy w 2005, 2006 i 2007 roku. Elżbieta Grzegrzółka 2005-01-26
22 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Żaków, Żakówek, Drożdżówka – II etap Elżbieta Grzegrzółka 2004-12-23
21 Wykonanie części dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego uzupełnienia sieci wodociągowej na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2004-12-21
20 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Żaków, Żakówek, Drożdżówka – II etap Elżbieta Grzegrzółka 2004-12-06
19 przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Elżbieta Grzegrzółka 2004-11-29
18 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego uzupełnienia sieci wodociągowej na terenie gminy Siennica Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego uzupełnienia sieci wodociągowej na terenie gminy Siennica Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego uzupełnienia sieci wodociągowej na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2004-10-29
17 Wywóz odcieków z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Siennicy Elżbieta Grzegrzółka 2004-10-14
16 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Żakówek, Drożdżówka Elżbieta Grzegrzółka 2004-07-15
15 Przetarg nieograniczony na wykonanie map kartograficzno-geodezyjnych dla powierzchni około 1000ha Elżbieta Grzegrzółka 2004-06-25
14 Wykonanie przebudowy drogi gminnej Krzywica-Łękawica Elżbieta Grzegrzółka 2004-06-17
13 publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy zapisanej w KW Nr 3878 położonej we wsi Siennica gm. Siennica, zabudowanej budynkiem byłej biblioteki. Elżbieta Grzegrzółka 2004-04-13
12 Przetarg nieograniczony na wykonanie rekultywacji "dzikiego" składowiska odpadów w miejscowości Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2004-04-01
11 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg i ulic żwirowych na terenie gminy Siennica Elżbieta Grzegrzółka 2004-04-01
10 Przetarg nieograniczony na obsługę selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica w okresie od 01.03.2004 r. do 28.02.2005 r. Elżbieta Grzegrzółka 2004-01-28
9 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 802 Mińsk Mazowiecki – Seroczyn w miejscowości Siennica i Stara Wieś Elżbieta Grzegrzółka 2004-01-27
8 Przetarg nieograniczony na obsługę całoroczną gminnego składowiska odpadów komunalnych w Siennicy w 2004 roku. Elżbieta Grzegrzółka 2004-01-15
7 przetarg nieograniczony na ubezpieczenie ludzi i mienia Elżbieta Grzegrzółka 2003-11-27
6 przetarg nieograniczony na ubezpieczenie ludzi i mienia Elżbieta Grzegrzółka 2003-11-27
5 przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych i ulic na terenie gminy Siennica w okresie zimowym 2003 – 2004 r. Elżbieta Grzegrzółka 2003-11-05
4 Przetarg na dostawę węgla i miału do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Siennica Administrator 2003-07-25
3 Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy SIENNICA Administrator 2003-07-10

[Liczba odsłon: 1537317]

przewiń do góry