stanowisko pracy d/s obsługi sekretariatu wójta i kancelaryjno-technicznej prowadzi:

P. EWA WOŹNICA, pokój Nr 6

tel. (025) 757-20-20 wew. 15


Do zadań w/w stanowiska należy:


1) prowadzenie sekretariatu Wójta i Zastępcy,

2) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu polegającej w szczególności na:

a)  przyjmowanie korespondencji i przesyłek,

b) wpisywanie listów w pocztowej książce nadawczej i wysyłanie   korespondencji,

c) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (EZD),

d) przyjmowanie przesyłek specjalnych i wartościowych,

e) przyjmowanie i nadawanie telegramów, faksów,

f) przekazywanie korespondencji w formie papierowej i elektronicznej na poszczególne urzędnicze stanowiska,

3) prowadzenie   spraw   związanych  z  prenumeratą czasopism oraz zakupem książek i wydawnictw,

4)współpraca z pracownikiem  prowadzącym archiwum zakładowe przy  przyjmowaniu, wydawaniu dokumentów i przekazywaniu akt do archiwum państwowego,

5) dbanie o terminowe wykonywanie przeglądów oraz naprawę urządzeń służących do powielania materiałów,

6) dbanie o prawidłowy i aktualny stan tablic informacyjnych w budynku Urzędu i na zewnątrz,

7) koordynowanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń biurowych,

8) przestrzeganie zasad używania symboli państwowych (godło, flaga) poprzez dbanie o:

a) używanie godła i flag zgodnie z wzorami określonymi w ustawie,

b) właściwe umieszczanie godła i flag,

c) wymianę symboli zużytych,

d) terminowe wywieszanie flag,

e) zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich godnego zniszczenia,

9) dbanie o terminowe nawiązywanie i realizację umowy dot. ochrony budynku Urzędu oraz  centrali telefonicznej Urzędu,

10) prowadzenie spraw socjalnych pracowników dotyczących przydziału środków ochrony indywidualnej,

11) prowadzenie spraw o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących,

12) organizowanie okolicznościowych spotkań, w ramach działalności ZFŚS,

13)    obsługa administracyjna ZFŚS,

14) dokonywanie zakupu środków czystości na potrzeby Urzędu,

15)  dokonywanie zakupu mebli i wyposażenia na potrzeby Urzędu,

16) dokonywanie zakupów  materiałów biurowych i urządzeń,

17)  prowadzenie magazynu materiałów biurowych,

18) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-12 15:06:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 13:17:51
  • Liczba odsłon: 1811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536823]

przewiń do góry