Uchwały podjęte w  2003 roku

 

1. Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy

2. Uchwała Nr I/2/02 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2002 r.w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Siennicy

  3 . Uchwała Nr II/21/02 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy

4 . Uchwała Nr II/22/02 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania radnym diet

5 . Uchwała Nr III/25/02 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania i sprzedaży napojów alkoholowych

  6 . Uchwała Nr IV /28/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 lutego 20003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Siennica

  7 . Uchwała Nr V/36/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siennica na lata 2003 - 2008” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”

8 . Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu ich działania.

9 . Uchwała Nr V/40/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Siennicy

10. Uchwała Nr V/41/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Siennicy.

11. Uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: zaciągnięcia w roku 2003 zobowiązania na realizację zadania pn: „Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji oraz zapewnienie konserwacji systemu oświetlenia w okresie czterech lat”

12. Uchwała Nr VI/ 43/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania w zakresie budowy wodociągu

 13. Uchwała NR VI/48/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy

14. Uchwała Nr VI/49/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół w Żakowie

15. Uchwała Nr VI/51/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/25/02 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania i sprzedaży napojów alkoholowych

16 . Uchwała Nr VI/52/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr V/40/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Siennicy

 17. Uchwała Nr VII/56/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie : zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę hali sportowej i modernizację centralnego ogrzewania w PSP w Siennicy.

18 . Uchwała Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica.

19 . Uchwała Nr VIII/63/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Siennica

20. Uchwała Nr VIII/65/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Pogorzeli

21. Uchwała Nr VIII/66/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Siennica

22. Uchwała Nr VIII/67/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy

23 . Uchwała Nr VIII/68/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy

24 . Uchwała Nr IX/70/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Pblicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy. 

25 . Uchwała Nr IX/71/03 Rady gminy w Siennicy z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta z 1q stanowiącej podstawę obliczenia podaku rolnego za 2004 rok. 

26 . Uchwała Nr IX/72/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomosci oraz sposobu jego poboru.    

27 . Uchwała Nr IX/73/03 Rady Gminjy w Siennicy z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru  oraz terminów płatności tego podatku.  

28 .Uchwała nr IX/74/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie:wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości oraz terminu  płatności i sposobu jej poboru.  

29 . Uchwała Nr IX/75/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Siennicy.

30. Uchwała Nr IX/76/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie:określenia stawek podatku od środków transportowych  zwolnień w tym podatku  na terenie gminy Siennica.

31 . Uchwała Nr X/78/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: zamiaru lkwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kośminach.

32 . Uchwała Nr X/79/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Absolwentów  Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli.

33 . Uchwała nr X/80/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2004 rok.

34 . Uchwała Nr X/81/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na  2004 rok.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-11 11:50:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-11 11:50:08
  • Liczba odsłon: 1649
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537319]

przewiń do góry