INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W GMINIE SIENNICA
STAN NA  10.11.2004  ROK

 

Lp.                       

MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA MIENIA

WARTOŚĆ INWENTARZOWA

UWAGI

1

2

3

4

5

GRUPA I

BUDYNKI I LOKALE

 

 

 

 

 

1.

Siennica

Budynek administracyjny

121.060

 

2.

Siennica

Budynek  BIBLIOTEKI/GOPS

 97.974

 

3.

Siennica

Budynek Ośrodka Zdrowia

493.364

 

4.

Starawieś

Budynek kliniczny Z-d WET

38.790

 

5.

Starawieś

Garaże Z-d WET

7.155

 

6.

Siennica

Budynek Przedszkola

103.662

 

7.

 PSP Siennica

 Hala Sportowa

2.703.866

 

8.

Dzielnik

Strażnica

16.948

 

9.

Grzebowilk

Strażnica

65.709

 

10.

Łękawica

Strażnica

40.325

 

11.

Pogorzel

Strażnica

60.429

 

12.

Siennica

Strażnica

137.338

 

13.

Starogród

Strażnica

56.455

 

14.

Zglechów

Strażnica

52.188

 

15.

Wólka Dł.

Strażnica

37.987

 

16.

Żaków

Strażnica

113.163

 

17.

Dłużew

Budynek  - świetlica

5.500

 

18.

Siennica

Budynek Stacji Uzdatniania Wody

436.166

 

19.

Zglechów

Budynek Stacji Uzdatniania Wody

126.840

 

20.

Siennica

Budynek – Oczyszczalnia Ścieków

956.972

 

21.

Zglechów

Wiata autobusowa

2.000

 

22.

Grzebowilk

Wiata autobusowa

1.800

 

23.

Wiśniówka

Wiata autobusowa

1.800

 

24.

Żaków

Przystanek autobusowy

1.762

 

25.

Siennica

Przystanek autobusowy

6.038

 

26.

Kulki

Barakowóz

4.709

 

27.

Dzielnik

Barakowóz

4.789

 

28.

Zglechów

Budynek mieszkalny - Dom nauczyciela

17.500

 

29

 Dłużew

Budynek szkolny 

183.800

 

30

Grzebowilk

Budynek szkolny

159.251

 

31

Zglechów

Budynek szkolny

76.160

 

32

Łękawica

Budynek  komunalny

13.400

 

33

Kośminy

Budynek szkolny

83.300

 

34

Żaków

Budynek  - świetlica

8.650

 

35

Żaków

Budynek szkolny

1.785.143

 

36

Starogród

Budynek szkolny

681.820 

 

37

Siennica

Budynek szkolny

279.091

 

38

Pogorzel

Budynek szkolny

127.900

 

39

Grzebowilk

Budynek gospodarczy/szkoła/

5.375

 

1

2

3

4

5

40

Kośminy

Budynek gospodarczy /szkoła/

3.350

 

41

Zglechów

Budynek gospodarczy / szkoła

4.480

 

42

 Nowodwór

Budynek   komunalny /zlewnia /

2.200

 

43

Stara Siennica

Budynek komunalny /zlewnia/

10.090

    

44

Łękawica

Budynek gospodarczy 

915

 

45

Kośminy

Szalet

362

 

46

47

48

49

50

 

 

51.

 

Łękawica

Siennica

Drożdżówka

Pogorzel

Gmina Siennica

 

 

Siennica

Szalet

Budynek komunalny /przy SZOZ/

Przystanek 

Przystanek

Zlewnie :Żaków,Wólka  Dł.,

Bestwiny,Starogród, Nowa

Pogorzel

Przystanek

165

2.000

3.693

2.456

5.000

 

 

4.700

 

 

 

 

 

O G Ó Ł E M :

9.155.590

 

 

GRUPA II

OBIEKTY INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ

 

 

 

 

 

 

 

1.

Siennica

Ulice i płace – Ośrodek Zdrowia

80.930

 

2.

Siennica

Zbiorniki osadniki – Ośrodek Zdrowia

24.402

 

3.

Łękawica

Zbiornik wodny p.poż

6.873

 

4.

Siennica

Zbiornik wodny p.poż

9.818

 

5.

Zglechów

Zbiornik do skł. gazu

4.335

 

6.

Siennica

Boisko sportowe

143.154

 

7.

Starawieś

Ogrodzenie Z-d WET

5.020

 

8.

Siennica

Szalet -  cmentarz komunalny

2.600

 

9.

Siennica

Wiata - Ośrodek Zdrowia

6.351

 

10.

Siennica

Studnia głębinowa podstawowa

38.175

 

11.

Siennica

Studnia głębinowa awaryjna

27.600

 

12.

Zglechów

Studnia głębinowa podstawowa

24.320

 

13.

Zglechów

Studnia głębinowa awaryjna

20.127

 

14.

Świętochy

Sieć wodociągowa z przyłączami

80.827

 

15.

Zglechów

Sieć wodociągowa z przyłączami

280.290

 

16.

Siennica

Sieć wodociągowa z przyłączami

391.044

 

17.

Bestwiny

Sieć wodociągowa z przyłączami

260.812

 

18.

Żaków

Sieć wodociągowa z przyłączami

136.612

 

19.

Grzebowilk

Sieć wodociągowa z przyłączami

326.192

 

20.

Pogorzel

Sieć wodociągowa z przyłączami

402.850

 

21.

Siennica

Studnia kopana

2.795

 

22.

Grzebowilk

Studnia głębinowa przy PSP

26.080

 

23.

Łękawica

Studnia głębinowa przy PSP

43.850

 

24.

Grzebowilk

Sieć gazociągowa

98.000

 

25.

Bestwiny

Nawierzchnia drogi

214.435

 

26.

Stara Siennica

Nawierzchnia drogi       

172.160

 

27

Krzywica-Łękawica

Nawierzchnia drogi

549.461

1

2

3

4

5

27.

Kąty

Nawierzchnia drogi

92.583

 

28.

Zalesie

Nawierzchnia drogi

137.807

 

29.

Kośminy

Nawierzchnia drogi

116.417

 

30.

31.

Ul.Gnoińskich

Ul.Szkolna

Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia drogi

167.955

133.444

 

32.

Swoboda

Nawierzchnia drogi

343.998

 

33.

Starogród

Nawierzchnia drogi

125.971

 

34.

Krzywica

Nawierzchnia drogi

241.027

 

35

36.

Siennica

Siennica

Sieć kanalizacyjna I etap

Sieć kanalizacyjna II etap

1 302.443

886.897

 

37

Świętochy

Nawierzchnia drogi

379.386

 

38

39

40

41

42

Żaków

Kąty

Nowy Starogród

Nowa Pogorzel

Siennica

Ogrodzenie szkoły

Sieć wodociągowa

Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia drogi

Składowisko odpadów /wraz z linią niskiego napięcia zasilającą wysypisko/

 

18.977

105.469

308.378

273.232

602.062

 

 

43

Zalesie,Nowe Zalesie, Gągolina Nowodwór,

Dąbrowa

Sieć wodociągowa

512.923

 

 

 

O G  Ó Ł E M    :

9.128.082

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III           

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

 

 

 

 

 

 

1.

PSP Kośminy

Kotły grzejne   – szt 3

6.405

 

2.

PSP Starogród

Kotły grzejne   – szt 2

6.650

 

3.

PSP Pogorzel

Kotły grzejne   – szt 2

2.050

 

4.

PSP Grzebowilk

Kotłownia gazowa

85.007

 

5.

PSP Siennica

Kotłownia olejowa

329.554

 

6.

7.

8.

ZS Żaków

Siennica UG

Ośrodek Zdrowia

Kotłownia olejowa

Kotłownia olejowa

Kotłownia olejowa

 149.966

56.964

31.410

 

9.

OSP Grzebowilk

Wewnętrzna instalacja gazowa

 

11.114

 

 

 

OGÓŁEM:

679.120

 

 

 

 

 

GRUPA IV

 MASZYNY,URZĄDZENIA

I APARATY OGÓLNEGO

ZASTOSOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 1.

Siennica UG

Komputer – obsługa rady

3.429

 

 2.

Siennica UG

Komputer – podatki / szt 1 /

4.586

 

1

2

3

4

5

3.

Siennica UG

Komputer– księgowość budżetowa

3.428

 

 4.

Siennica UG

Komputer- dział . gospodarcza

7.275

 

 5.

Siennica UG

Oprogramowanie

20.861

 

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Siennica UG

Siennica UG

Siennica UG

Siennica UG

Siennica UG

Komputer – rolnictwo

Komputer – księgowość płace

Komputer – geodezja

Komputer – sekretariat

Drukarka  - podatki

4.979

5.100

3.696

6.200

1.850

 

11.

Siennica UG

 Zestaw komputerowy USC

łącznie z oprogramowaniem

73.906

Otrzymany nieodpłatnie

z MSWiA

12.

Urząd Gminy

Zestaw komputerów szt 5

13.611

13.

Urząd Gminy

PSION –urządzenie do ewidencji wody, ścieków

9.747

 

14.

Siennica UG

Drukarka -księgowość

1.999

 

15.

PSP Starogród

Zestaw komputerowy szt 2

7.489

 

16.

PSP Siennica

Komputer – szt 2     

3.971

 

17.

Ośrodek Zdrowia

Komputer – zestaw

3.782

 

18.

Przedszkole

Komputer

1.937

Przekazanie z UG

19.

Siennica GOPS

Komputer  GOPS szt 3

10.200

 

 

 

 

  

  

 OGÓŁEM :

188.046

 

 

 

 

 

GRUPA VI

URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

 

1.

Gmina Siennica

Kontenery szt  4

9.000

 

2.

Siennica  OSP

Radiotelefon

4.548

 

3.

Siennica OSP

Motopompa  pływająca

3.750

 

4

Siennica OSP

Pompa szlamowa

5.900

 

5

Urząd Gminy

Centrala telefoniczna

9.622

 

6

Oczyszczalnia

Dmuchawa

3.660

 

7

Oczyszczalnia

Dmuchawa

7.991

 

8

Ośrodek Zdrowia

System alarmowy

3.664

 

9.

10.

11.

12.

Siennica UG

Urząd Gminy

PSP Żaków

PSP Siennica

Telefon – fax

System alarmowy

System alarmowy

System alarmowy

3.494

4.648

3.489

5.371

 

13.

PSP Starogród

Odzielaziacz

4.280

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ó Ł E M :

69.417

 

 

 

 

 

GRUPA VII

ŚRODKI TRANSPORTOWE

 

 

 1.

Dzielnik

Samochód pożarniczy

18.518

 

 2.

Siennica

Samochód pożarniczy

30.156

 

 3.

Siennica

Samochód pożarniczy

21.559

 

 4.

Żaków

Samochód pożarniczy

12.849

 

 5.

Starogród

Samochód pożarniczy

11.766

 

 6.

Pogorzel

Samochód pożarniczy

21.760

 

7.

Zglechów

Samochód pożarniczy

71.314

 

 8.

Łękawica

Samochód pożarniczy

1.267

 

1

2

3

4

5

9.

Starogród

Samochód pożarniczy

14.510

 

10

Grzebowilk

Samochód pożarniczy

70.000

 

11.

12.

Siennica

Siennica

Samochód osobowy „Polonez”

Autobus szkolny

22.150

251.930

 

 

 

O G Ó Ł E M:

547.779

 

 

 

 

GRUPA VIII

 NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY,

RUCHOMOŚCI                           I WYPOSAŻENIE

 

 

 

 

 

 

 

1.

ZS Żaków

Wyposażenie kuchni

3.416

 

 2.

Siennica

Kserokopiarka – GOPS szt 1

3.192

 

3.

GOPS Siennica

Kserokopiarka –GOPS szt 1

3.800

 

 4.

Siennica

Kserokopiarka – Urząd Gminy

3.850

 

 5.

Siennica

Kserokopiarka – PSP Siennica

4.136

 

 6.

Zglechów

Kserokopiarka – PSP Zglechów

1.250

 

 7.

Grzebowilk

Kserokopiarka – PSP Grzebowilk

3.882

 

 8.

Kośminy

Kserokopiarka – PSP Kośminy

2.118

 

 9.

Siennica

Kasa metalowa – Urząd Gminy

2.294

 

 10.

Starogród

Kserokopiarka – PSP Starogród

3.915

 

11.

Siennica

Kserokopiarka Ośrodek Zdrowia

3.793

 

12.

PSP Siennica

Hala Sportowa

 Sprzęt sportowy –drabina gimnastyczna, siatki, słupki, tuleje

30.442

 

13

PSP Siennica

Hala Sportowa

 Sprzęt sportowy

 bramki, siatki, słupki  

9.540

 

 

 

 

OGÓŁEM:

 

75.628

 

 

 

GRUPA „O”

GRUNTY

995.191

 

 

 

R A Z E M :

20.838.853

 

 

Siennica dn.10.11.2004r. Sporządziła D.Zwierz

 

                   

  I. Mienie komunalne w bezpośrednim Zarządzie Gminy - 122,08 ha     

II. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie

     /użytkowanie wieczyste, dzierżawa/ - 3,98 ha.

III. Grunty obejmujące teren Szkół Podstawowych - 10,59 ha.

 IV. Grunty byłego Państwowego Funduszu Ziemi - 5,17 ha.

 

 

     Ogółem:   141,82 ha.

---------------------------------------

 

     Ogółem wartość: ............

 

 

I. Mienie komunalne w bezpośrednim Zarządzie Gminy.

---------------------------------------------------------------

 

1. Działka Nr 220 o powierzchni 0,26 ha położona w Siennicy - budynek

   administracyjny Urząd Gminy, najem mieszkań, wł. Dec. W.S.G.IV.

   7224-5/53-4/91.

2. Działka Nr 538 o powierzchni 0,23 ha położona w Siennicy - budynek

   przedszkola, wł. Dec. W.S.G.IV.7224-5/53-8/91

3. Działka Nr 471/1 o powierzchni 0,40 ha położona w Siennicy i budynek -

   najem pomieszczeń dla SPZOZ w Siennicy, najem mieszkań,

   wł.Dec.W.S.G.IV. 7224-5/53-6/91.

4. Działki Nr 472/1, 472/2 o pow. 0,19 ha i budynek mieszkalny położone

   w Siennicy - targowisko gminne, wł. Dec. W.S.G.IV.7224-5/53-14/91.

5. Działka Nr 571/1 o pow. 0,03 ha położona w Siennicy i budynek Gminnej

   Biblioteki Publicznej oraz siedziba GOPS, wł. Dec. W.S.G.IV.

   7224-5/53-13/91.

6. Działka Nr 571/2 o pow. 0,03 ha położona w Siennicy - działka obok GOPS,

   wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-2/92.

7. Działki Nr 396/2, 397/2, 399/2 o łącznej powierzchni 2,23 ha

   położone w Siennicy - cmentarz komunalny, wł. Dec. W.S.G.IV.

   7224-5/53-2/91.

8. Działki Nr 327, 328, 329, 268/2 o pow. 1,59 ha położone w Siennicy

   - zrekultywowane wysypisko śmieci, wł. AN. 969/94.

9. Działki Nr 318/2 i 319 o pow. 3,85 ha położone w Siennicy - teren

   wysypiska odpadów komunalnych, wł.Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-2/93.

10. Działki Nr 684/1, 177/1, 684/3, 177/6, 177/10 o pow. 0,53 ha

   położone w Siennicy - grunt pod oczyszczalnią ścieków, drogą

   dojazdową do oczyszczalni, budynek oczyszczalni, wł.AN.2392/96.

11. Działka Nr 133/2 o pow. 0,57 ha położona w Siennicy - grunt przy

    bazie POZH, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-22/91.

12. Działka Nr 129/1 o pow. 0,11 ha położona w Starej Wsi przy lecznicy

    weterynaryjnej, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-1/92.

13. Działka Nr 208 o pow. 0,22 ha położona w Żakowie - remiza OSP.

    wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-4/94.

14. Działka Nr 185/3 o pow. 0,23 ha położona w Wólce Dłużewskiej-remiza,

    wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-9/95.

15. Działki Nr 222/1, 227/2, 227/3 o pow. 0,87 ha położone w Siennicy 

    - część stadionu i skwer, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-10/96.

16. Działka Nr 146 o pow. 0,33 ha położona w Dłużewie - sklep wiejski,

    wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-2/97.

17. Działka Nr 194/1 o pow. 0,18 ha położona w Nowym Zglechowie -

    budynek stacji wodociągowej, wodociąg wiejski Zglechów,

    wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-18/91.

18. Działki Nr 97/1, 98/3, 99/1 o pow. 0,28 ha położone w Siennicy

    - budynek stacji wodociągowej, wodociąg wiejski Siennica,

    wł. AN. 3384/92.

19. Działka Nr 586 o pow. 0,13 ha położona w Siennicy - budynek mleczarni,

    wł. AN. 5886/2000.

20. Działki Nr 258, 259 o pow. 0,48 ha położone we wsi Nowodwór

    - działki przy mleczarni, budynek mleczarni, wł. Dec. W.S.G.IV.

    7224-5/53-7/97.

21. Działka Nr 272/8 o pow. 0,11 ha położona we wsi Nowodwór - działka

    przeznaczona na potrzeby wsi, wł.Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-7/97.

22. Działka Nr 163 o pow. 0,01 ha położona w Siennicy – działka przy

    posesji Pana Grzegrzółki Jana, wł. Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-17/91.

23. Drogi gminne o łącznej powierzchni 109,13 ha / dotyczy dróg

    gminnych co do których orzeczono o komunalizacji oraz gruntu

    w Nowym Starogrodzie nabytego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,

2. Działka Nr 372 o powierzchni 0,09 ha położona w Nowej Pogorzeli

    - budynek mleczarni, Post. Sądu Rej. 824/2000.

 

    Ogółem:  122,08 ha

-------------------------------------

 

 

    II. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie /dzierżawa/

---------------------------------------------------------------------

 

 1. Działka Nr 207 o pow. 0,28ha położona w Żakowie - teren wokół sklepu

    i mleczarni, przekazana w użytkowanie wieczyste GS Siennica,

    wł. AN. 803/65.

 2. Działki Nr 129/2, 129/3 o powierzchni 0,19 ha położone we wsi

    Stara Wieś wraz z budynkiem weterynaryjnym - dzierżawa gruntu,

    najem lokalu, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-1/92.

 3. Działka Nr 133/1 o pow. 0,27 ha położona w Siennicy - oddana

    w wieczyste użytkowanie POZH Węgrów, wł. AN. 6024/94.

 4. Działka Nr 392/1 o pow. 0,23 ha położona w Siennicy - wieczysta

    dzierżawa mieszkańców bloku przy SKROPOLU, wł. Dec. W.S.G.IV.

    7224-5/53-5/92.

 5. Działka Nr 392/2 o pow. 1,31 ha położona w Siennicy - wieczyste

    użytkowanie SKROPOL Siennica, wł.Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-5/97.

 6. Działka Nr 482 o pow. 0,09 ha położona w Siennicy - oddana

    w wieczyste użytkowanie Alinie Sielwieniuk zam. Mińsk Maz.

    wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-15/91.

 7. Działka Nr 166/2 0 pow. 0,02 ha położona w Siennicy, grunt przy

    sklepie GS - oddana w użytkowanie wieczyste GS Siennica,

    wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-12/91.

 8. Działka Nr 185/2 o pow. 0,07 ha położona we wsi Wólka Dłużewska

    przy sklepie GS - przekazana w użytkowanie wieczyste GS Siennica.

    wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-9/95.

 9. Działka Nr 185/4 o pow. 0,03 ha położona we wsi Wólka Dłużewska -

    oddana w użytkowanie, dzierżawę TP SA w Siedlcach, pod budowę wieży,

    wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-9/95.

10. Działka Nr 98/4 o pow. 0,01 ha położona w Siennicy - przekazana

    w dzierżawę POLKOMTEL SA pod budowę wieży, wł. AN. 1669/92.

11. Działka Nr 468 o pow. 0,20 ha położona w Łękawicy - przekazana  

    w najem wraz z budynkiem byłej Szkoły Podstawowej dla Rodzinnego

    Domu Dziecka "Towarzystwo Nasz Dom", wł.Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-6/96.

12. Działki Nr 496, 497, 500, 504/1 o powierzchni 1,28 ha położone

    w Grzebowilku - przekazane Radzie Sołeckiej Grzebowilk,

    wł. Dec. W.M. 57296/99.

 

    Ogółem: 3,98 ha

-------------------------

 

 

    III. Grunty stanowiące mienie gminne obejmujące teren szkół

-------------------------------------------------------------------

         podstawowych.

-------------------------

 

1. Działki Nr 248/1, 249/1 o powierzchni 1,00 ha - Szkoła Podstawowa

   w Starogrodzie, wł. AN 1193/92.

2. Działki Nr 170/3, 299/4, 300/3 o powierzchni 1,33 ha - Szkoła

   Podstawowa w Żakowie, wł. AN 6082/91.

3. Działka Nr 579/2, 1963 o powierzchni 1,60 ha - Szkoła Podstawowa

   w Grzebowilku, wł. Dec. U.R.G. 6016-24/93.

4. Działka 213 o pow. 1,40 ha - Szkoła Podstawowa w Kośminach,

   wł. Dec. U.R.G. 6016-17/93.

5. Działka Nr 53 o pow. 1,94 ha - Szkoła Podstawowa w Dłużewie,

   wł. Dec. U.R.G. 6016-15/93.

6. Działka Nr 202 o pow. 0,92 ha - Szkoła Podstawowa Nowa Pogorzel,

   wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-4/96.

7. Działka Nr 154 o pow. 0,56 ha - Szkoła Podstawowa Nowy Zglechów,

   wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-6/94.

8. Działka Nr 226/1 o pow. 1,84 ha - Szkoła Podstawowa w Siennicy,

   wraz z częścią stadionu, wł.Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-8/94.

 

   Ogółem:  10,59 ha

---------------------------

 

 

     IV. Grunty byłego Państwowego Funduszu Ziemi.

-------------------------------------------------------

 

1. Działka Nr 557/2 o pow. 0,13 ha położona w Strugach Krzywieckich

   - przeznaczona pod Świetlicę i sklep, wł. Dec. W.S.G.IV.

   7224-5/53-4/92.

2. Działki Nr 412 i 413 o łącznej powierzchni 0,90 ha położone

   w Siennicy - grunt rolny, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-3/93.

3. Działka Nr 208 o powierzchni 0,33 ha położona we wsi Lasomin

   - grunt rolny, wł. Dec. W.M. 466/2000.

4. Działki Nr 317/2, 397/1 o powierzchni 3,81 położone w Siennicy

   - darowizna Powiatu mińskiego, wł. AN. 479/2000.

 

   Ogółem:  5,17 ha

-------------------------

 

   Opracował: M. Zawadka - Insp. d/s geodezji

                           i gosp. gruntami

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-20 14:12:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-20 14:23:53
  • Liczba odsłon: 1079
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541218]

przewiń do góry