Stanowisko pracy d/s księgwości budżetowej - obsługa jednostek organizacyjnych 

prowadzi:

Pani Katarzyna Klimiuk

tel. 025 757 22 90 wew. 29

 

Do zakresu działania stanowiska pracy d/s księgowości budżetowej  - obsługa jednostek organizacyjnych należy: 


1) prowadzenie ksiąg rachunkowych, wstępna kontrola oraz dekretacja dowodów księgowych, sporządzanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych:
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starogrodzie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żakowie, Gminnego Przedszkola, zgodnie z ustawą o rachunkowości,

2)    sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych  są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,

3)    sporządzanie sprawozdań i ich analiz, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu, bilans,

4)     prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami, 

5)    prowadzenie ewidencji i rozliczanie  PFRON we wszystkich jednostkach podległych Gminie,

6)     prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach organizacyjnych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Starogrodzie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żakowie, Gminnego Przedszkola,

7)     prowadzenie ksiąg rachunkowych stołówek szkolnych w Publicznej Szkoły Podstawowej w Żakowie i w Gminnym Przedszkolu w Siennicy,

8)   prowadzenie syntetyczne i analityczne ewidencji  środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialno-prawnych, amortyzacji, sporządzanie sprawozdań  w tym zakresie,  

9)     wystawianie czeków gotówkowych dla jednostek oświatowych Gminy, 

10)   prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w tym zakresie w specjalnie do tego  celu  założonej  księdze,  

11)   prowadzenie ewidencji dochodów Gminy, które podlegają ewidencji i rozliczeniu podatku VAT,

12)   zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie  ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żakowie, Gminnego Przedszkola w Siennicy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starogrodzie,  uzgadnianie podatku naliczonego i należnego VAT,   comiesięczne rozliczanie podatku VAT, oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji cząstkowej VAT do Urzędu,

13)   wystawianie  faktur VAT, 

14)   rozliczanie delegacji służbowych,

15)   windykacja należności oraz prowadzenie spraw egzekucji administracyjnej w zakresie zadań wykonywanych przez stanowisko,

16)   wystawianie dowodów księgowych  wewnętrznych i zewnętrznych,   

17)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu   właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-17 11:12:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:20:59
  • Liczba odsłon: 1460
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536761]

przewiń do góry