- Strategia rozwoju Gminy Siennica do 2020 r.

- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.

- Roczny program współpracy Gminy Siennica z organizacjami
   pozarządowymi.


- Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na 
  terenie gminy Siennica. 


    1) sieć publicznych szkół podstawowych,

    2) struktura organizacyjna publicznych szkół podstawowych. 


- Sieć oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siennica

- Uchwała Nr IX/60/07  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 września 2007 roku
   sprawie: utworzenia w Starogrodzie Filii Gminnego Przedszkola w Siennicy
   realizującej podstawę programową wychowania przedszkolnego.


- Uchwała Nr   XXXI/215/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września
  2006 r. w sprawie uchwalenia ”Planu zamierzeń w zakresie przebudowy
  dróg w latach 2007-2010 na terenie gminy Siennica”.
 

 

- Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 lutego 2007 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  28 września 2006 r. dotyczącej "Planu zamierzeń w zakresie przebudowy
  dróg w latach 2007-2010 na terenie gminy Siennica".

 

- Uchwała nr XXVIII/198/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 20 kwietnia 2006 r.
  w sprawie realizacji programu kanalizacji indywidualnej w Gminie Siennica. 

 

- Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 czerwca 2007 r.
   w sprawie rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie planowanej
   budowy sieci wodociągowej z przyłączami  we wsiach lub częściach wsi
   Starogród, Nowy Starogród, Majdan, Ptaki, Kulki, Drożdżówka, Dzielnik,
   Żaków, Wojciechówka, Krzywica, Strugi Krzywickie, Julianów, Chełst,
   Borówek, Lasomin, Nowodwór, Gągolina.


  - Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia wykazu zamierzeń realizowanych z programów operacyjnych
  w latach 2008 – 2010 na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr XI/77/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Starogród  w Gminie Siennica.

                                                - załącznik 


- Uchwała Nr XI/78/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Żaków w Gminie Siennica.

                                                - załącznik


- Uchwała Nr XII/89/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 lutego 2008 r.
   w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica.

                                             - załącznik

- Uchwała Nr XXIII/175/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 r. 
  w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica.

- Uchwała Nr XXV/185/09  Rady Gminy w Siennicy z dnia 1 października 2009 r.
   w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa w Gminie Siennica.

- Uchwała Nr XVI/117/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia wykazu zamierzeń realizowanych z programów operacyjnych w
  latach 2009-2011 na terenie Gminy Siennica.  


- Uchwała Nr XX/145/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
  przyjęcia analizy dotyczącej możliwości rozwoju Gminy Siennica w zakresie oświaty
  do roku 2015.

- Uchwała Nr XXVII/203/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowa i Kierunków
  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siennica.


- Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009 r.
  w sprawie utworznia Ośrodka Przedszkolnego w Grzebowilku i ustalenia jego
  organizacji.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-19 12:22:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 08:44:17
  • Liczba odsłon: 1265
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537392]

przewiń do góry