Zarządzenia Wójta Gminy Siennica
wydane w 2010 roku

 

- Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 stycznia 2010 r. 
 w sprawie ustalenia na 2010 rok planów finansowych oświatowych jednostek 
 budżetowych.

- Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia  17 lutego 2010 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących
  własność gminy.

- Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lutego 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

- Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 marca 2010 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 5/2010  Wójta Gminy Siennica z dnia 11 marca 2010 roku
  w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
  w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 marca 2010 r.
  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2009 r.
  oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
  Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury /Biblioteka/ za 2009 r.

                                           - załącznik Nr 1
 
                                           - załącznik Nr 1a
 
                                           - załącznik Nr 2 

                                           - załącznik Nr 2a

                                           - załącznik Nr 3 

                                           - załącznik Nr 4

                                          - załącznik Nr 5

                                          - ząłącznik Nr 6 

                                         
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska- Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 marca 2010 r. 
  w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania 
  Problemów Alkoholowych w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 8/10  Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2010 r.
  w sprawie zmiany w składzie osobowym stałej Komisji przetargowej do
  przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Siennica  z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy Siennica z dnia  30 marca 2010 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Siennica Nr 2/2010 z dnia 17 lutego 2010r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
  własność gminy.

- Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 marca 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- Zarządzenie Nr 12/10  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 marca 2010 r.
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez samochody pożarnicze
  i urządzenia silnikowe.

- Zarządzenie Nr 13/10  Wójta Gminy Siennica z dnia 20 kwietnia 2010 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 14/2010  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 kwietnia 2010 roku
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen Caravelle 
  nr rejestracyjny WM  81991.

- Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Siennica  z dnia 6 maja 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.


- Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 31 maja 2010 roku
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 czerwca 2010r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy 
  Siennica dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
  zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

- Zarządzenie Nr 18 /2010  Wójta Gminy Siennica z dnia 1 czerwca 2010 r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia       
  Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. na terenie gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr  19/2010 Wójta Gminy  Siennica z dnia 2 czerwca 2010r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
  inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych znajdujących się
  w Gminnym Centrum Informacji w Siennicy.                               

- Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy  w Siennicy z dnia 17 czerwca 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

- Zarządzenie Nr  21/2010 Wójt Gminy Siennica z dnia  24 czerwca 2010r.
  w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
  w Nowej Pogorzeli dla przeprowadzenia ponownych wyborów Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010r.

- Zarządzenie Nr  22/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2010r.
  w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 1
  w Siennicy dla przeprowadzenia ponownych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010r.

- Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy  w Siennicy z dnia 5 lipca 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

- Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy  w Siennicy z dnia 20 lipca 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.  

-
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lipca 2010 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Anny 
  Małgorzaty Jackowskiej nauczycielki w Zespole Szkół w Żakowie ubiegającej się
  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lipca 2010 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Ewy
  Ruszpel  nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy ubiegającej się
  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy  Siennica z dnia 02 sierpnia 2010 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
  inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów
  na składzie znajdujących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Zglechowie.

- Zarządzenie Nr  28/2010 Wójta Gminy  Siennica z dnia 09 sierpnia 2010 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
  inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów
  na składzie znajdujących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Pogorzeli.

- Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta miny w Siennicy z dnia 12 sierpnia 2010r.
  w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz
  informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury /Biblioteka/ za I półrocze 2010 r.

                                            - załącznik Nr 1

                                            - załącznik Nr 1a

                                            - załącznik Nr 2

                                           - załącznik Nr 2a

                                           - załącznik Nr 3                                                    

                                           - załącznik Nr 4

                                           - załącznik Nr 5

                                           - załącznik Nr 6

                                           - część opisowa

- Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 sierpnia 2010r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

                                            - załącznik Nr 1 i 2

                                            - załącznik Nr 3

- Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 sierpnia 2010 roku
  w sprawie powołania komisji do określenia przydatności do dalszego użytkowania 
  niektórych składników majątku ruchomego.

- Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 sierpnia 2010 r.
  w sprawie określenia wzoru wniosku zgłoszenia przedsięwzięcia do realizacji
  oraz określenia wzoru uchwały zebrania wiejskiego sołectwa o uwzględnienie 
  w budżecie Gminy Siennica przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.


- Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 sierpnia 2010 r.
  w sprawie ustalenia terminu, warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy   
  składaniu wniosków o dofinansowanie zakupu  podręczników w ramach  
  Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz  
  wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

- Zarządzenie Nr 34/10  Wójta Gminy Siennica z dnia  14 września 2010 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru
  i wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Siennicy. 


- Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2010r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- Zarządzenie Nr 36/2010  Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2010 roku
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen Caravelle 
  nr rejestracyjny WM  81991.

- Zarządzenie 37/10 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 października 2010 r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  położonych we wsi Nowy Starogród.

                                               - załącznik

- Zarządzenie Nr 38/10 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 października 2010 r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  położonych we wsi Siennica i we wsi Strugi Krzywieckie.

                                                - załącznik

- Zarządzenie Nr 39/10  Wójta Gminy Siennica z dnia  15 października 2010 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru 
  i wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko Skarbnika Gminy 
  (Głównego księgowego budżetu) w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 40/2010  Wójta Gminy w Siennicy z dnia 15 października 2010 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia
  24 września 2010 r.

- Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Siennica  z dnia 29 października  2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 listopada 2010 r.
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 r.

- Zarządzenie NR 44/2010  Wójta Gminy Siennica z dnia 12 listopada 2010 r.
  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica 
  na lata 2011 – 2017.

- Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 listopada 2010r.
  w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania równiarki oraz określenia norm zużycia
  paliwa.

- Zarządzenie Nr 46/2010   Wójta Gminy Siennica z dnia 15 listopada  2010 r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i w jednostkach   
  podległych.

- Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 listopada 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- Zarządzenie Nr 48/10  Wójta Gminy Siennica z dnia 25 listopada 2010 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 49/10 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 grudnia 2010 r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego 
  Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 grudnia 2010r.
  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
  magazynu OC w budynku Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 grudnia 2010r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 14 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 


 

 


 

 


 


 


 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-22 16:24:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-24 14:35:31
  • Liczba odsłon: 910
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536784]

przewiń do góry