Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy prowadzi:

P.Justyna Chrzanowska, pokój Nr 1 na piętrze
tel. (25) 757 21 51 wew. 19


W/w stanowisko realizuje zadania Gminy obejmujące:

1)  prowadzenie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przetargów mających na celu dokonanie wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dostawy paliw i energii,

2) przygotowywanie kompletu dokumentów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów,

4)  przygotowywanie sprawozdań oraz informacji z zakresu udzielonych zamówień publicznych, prowadzenie przetargów na inne zadania realizowane przez Gminę we współpracy ze stanowiskami, na których te zadania są realizowane,

6) sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych i powykonawczych w zakresie zgodności z przedmiotem i zasadami kosztorysowania,

7) w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych przeprowadzanie pełnej procedury zlecania tych robót zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o zamówieniach publicznych,

8) prowadzenie ewidencji wniesionych wadiów oraz przekazywanie informacji służbom księgowym o terminach ich zwolnienia,

9) prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów i zwalnianie ich do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i ostatecznego,

10)  przygotowywanie w zakresie merytorycznym niezbędnych dokumentów związanych z rozliczaniem dotacji z budżetu państwa, kredytów, środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na zadania inwestycyjne i remonty,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska,

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-23 11:40:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 11:56:56
  • Liczba odsłon: 1164
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537224]

przewiń do góry