Projekty uchwał Rady Gminy w Siennicy
zaopiniowane przez komisje Rady Gminy pod obrady sesji
 w dniu 27 czerwca 2013 roku

 

Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.192.3013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r  w sprawie zmian
    w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy
    Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018.

- Projekty Uchwały Nr XXIV.0006.193.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
   zmian w budżecie gminy na 2013 r.

- Projekt Uchwały Nr.XXIV.0006.194.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
   zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.195.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „ Rozbudowa wodociągów i kanalizacji
   w Siennicy w latach 2013-2014" w ramach PROW na lata 2007-2013.

- Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.XXIV.196.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
  ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica.

- Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.197.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie
  zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat
  za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

- Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.198.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Siennica działek będących własnością prywatną,
  z przeznaczeniem na cele publiczne.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-25 11:44:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-25 12:47:05
  • Liczba odsłon: 410
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541241]

przewiń do góry