Projekty uchwał Rady Gminy w Siennicy
zaopiniowane przez komisje Rady Gminy pod obrady sesji
 w dniu 7 listopada 2013 roku

 

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.212.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny
  skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.213.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek
  i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2014 roku.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.214.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek
  podatku od środków transportowych na terenie Gminy Siennica.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.215.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania
  psów na 2014 rok.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.216.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale
  Nr XXI/166/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013r. z przeznaczeniem na zadanie
  inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy". 
 
- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.217.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale
  Nr XXI/165/2013 z dnia 07 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni
  ścieków w Siennicy".

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.218.2013 z dnia 7 listopada 2013r. zmian w Uchwale Nr XX/153/2012
  Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2013-2023.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.219.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian
  w budżecie gminy na 2013r.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.220.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat
  za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.221.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości
  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.222.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia
  Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działanościpożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2014 roku.

- Projekt uchwały Nr XXVIII.0006.223.2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia
  Programu wspierania rodziny na lata 2013-2015. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-31 12:03:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-04 10:09:13
  • Liczba odsłon: 380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537362]

przewiń do góry