- Uchwała Nr XIX/147/2012  Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie
  uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.- Zarządzenie Nr OK.0050.8.2013
Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
      ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania 
      kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.   

            - Oferta realizacji zadania publicznego


            - Informacja o udzieleniu dotacji na realizacje zadania publicznego w zakresie
              upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013r.


  - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi
    oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
    publicznego i o wolontariacie  w 2013r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-05 12:54:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-09 14:42:56
  • Liczba odsłon: 368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536989]

przewiń do góry