- Uchwała Nr XXVIII.0007.222.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r.
  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami   
  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

 

- Zarządzenie Nr OK.0050.9.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

 

                                   - Oferta realizacji zadania publicznego

 

- Zarządzenie Nr OK.0050.12.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 lutego 2014r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację zadań
  Gminy Siennica w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej  powołanej do oceny ofert złożonych
  na realizację zadań Gminy Siennica w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  w  2014r. z dnia 27 lutego 2014r.

- Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siennica 
   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-05 15:21:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 10:16:59
  • Liczba odsłon: 524
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537271]

przewiń do góry