Zapytania ofertowe w 2014 roku

 


- Zapytanie ofertowe na dostarczanie sygnału internetowego do Urzędu Gminy w Siennicy
  w 2015 roku.

- Zapytanie ofertowe na zakup paliw w 2015 roku.

         - Formularz oferty

         - Projekt umowy

         - Protokół z otwarcia ofert  

         - Informacja o wyborze oferty

 

- Zapytanie ofertowe na dokonanie wycinki drzew w pasie drogowym drogi gminnej
  w miejscowości Strugi Krzywickie.
 

- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług, polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych
  w ramach realizacji projektu pt. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
  rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
  Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
  różnic  w jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Siennica, uczęszczających do poniższych
  szkół w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

                                         - załącznik do zapytania

   - Protokół z otwarcia ofert


   - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

------------------------------------------------------------------

 

- Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 113.973,00 zł.
  na sfinansowanie udziału własnego Gminy Siennica w inwestycji współfinansowanej ze środków
  Unii Europejskiej pn.: Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk".

                                        - załączniki do zapytania

                    - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

-------------------------------------------------------------------

- Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica

                                     - załącznik Nr 1

                                     - załącznik Nr 2

                                     - załącznik Nr 3

                                     - załącznik Nr 4                                     

- Protokół z otwarcia ofert

                   - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

-----------------------------------------------------------------------

- Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia miejsca spotkań mieszkańców Pogorzeli
  i Nowej Pogorzeli.

                                     - załączniki do zapytania

    - Protokół z otwarcia ofert  

                                      - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                               

--------------------------------------------------------------------------

- Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu i opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną   
   z terenu Gminy Siennica.

                                    - załączniki do zapytania


- Protokół z otwarcia ofert

                                    - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   

------------------------------------------------------------------------

 

- Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczania sygnału internetowego do 180 domostw
  na terenie Gminy Siennica drogą radiową.

                                    - załączniki do zapytania

                                    - Pytania Wykonawców

- Protokół z otwarcia ofert

                                     - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania chodnika na części ulicy Krótkiej w Siennicy
  oraz ułożenia korytek odwadniających w Kośminach

                                   - Załączniki do zapytania

               - Protokół z otwarcia ofert

               - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji świetlicy wiejskiej
  w miejscowości Nowy Zglechów.

                                - Załączniki do zapytania 

                                - Informacja do zapytania

               

              - Protokół z otwarcia ofert      

              - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zapytanie ofertowe dotyczące remontu elewacji budynku OSP w Pogorzeli

                              - Przedmiar robót

                  - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Zapytanie ofertowe dotyczące utylizacji azbestu na terenie Gminy Siennica.


                                        Formularz oferty

- Projekt umowy
            

                          INFORMACJA  O  ZMIANIE  DO ZAPYTANIA

 

                                   Formularz oferty  po zmianie 

 

  - Protokół z otwarcia ofert

                                  - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Zapytanie ofertowe dotyczące doprojektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz
  z przyłączami na terenie miejscowości Siennica.


                                        Formularz oferty


           - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Zapytanie ofertowe dotyczące doprojektowania sieci wodociągowej i   kanalizacyjnej wraz
  z przyłączami na terenie miejscowości Siennica.


                                         Formularz oferty

- Protokół z otwarcia ofert

- Informacja o unieważnieniu  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-05 13:53:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 14:58:55
  • Liczba odsłon: 17621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536848]

przewiń do góry