Projekty uchwał Rady Gminy w Siennicy
zaopiniowane przez komisje Rady Gminy pod obrady sesji
 w dniu 27 marca 2014 roku

 

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.245.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
  finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.246.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
  finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.247.2014 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013
  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Siennica na lata 2014-2024.

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.248.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.249.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  w budżecie Gminy Siennica na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.250.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/24/2011
  Rady Gminy w Siennicy z dn. 17.02.2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki
  i osiągnięcia w nauce.

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.251.2014 w sprawie przejęcia w zarząd przystanków
  komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siennica.

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.252.2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Siennica w 2014 r.”

 - Projekt uchwały Nr XXXI.0006.253.2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk.

- Projekt uchwały Nr XXXI.0006.254.2014 w sprawie zmian w uchwale Nr XXX.0007.241.2014
  dot. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania”.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-21 13:20:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 14:03:53
  • Liczba odsłon: 373
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536801]

przewiń do góry