Skarbnik Gminy
Pani Renata Nowakowska 

pokój Nr 3
tel. (25) 757 22 90 wew. 32

Kompetencje Skarbnika Gminy

1. Do zadań   Skarbnika Gminy należy:

1) zapewnienie realizacji zadań finansowych Gminy, 

2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, ewidencji majątku Gminy i obsługi księgowej budżetu Gminy,

3) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,

4) nadzorowanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu Gminy, oraz nadzorowanie zmian w budżecie,

5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, poprzez wykonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji będących przedmiotem księgowań,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

7) zapewnienie prawidłowych sprawozdań finansowych oraz z wykonania budżetu,

8) zapewnienie terminowego ściągania należności i regulowania zobowiązań,

9) zapewnienie weryfikacji umów pod względem zgodności z uchwałą budżetową i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta,

10) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych oraz opracowywanie przepisów wewnętrznych w tym zakresie,

11) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen oraz bieżących informacji o finansach Gminy,

12) opiniowanie projektów zarządzeń Wójta i projektów uchwał Rady dotyczących powstania zobowiązań finansowych dla budżetu Gminy,

13) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek 

budżetowych Gminy,

14) zapewnienie koordynacji budżetu Gminy z innymi źródłami finansowania zadań Gminy,

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Wójta.

16) Skarbnik pełni funkcję Kierownika Referatu Budżetu i Finansów.

2. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością stanowisk urzędniczych:

1) ds. księgowości budżetowej – dochody,

2) ds. księgowości budżetowej – wydatki, 

3) ds. księgowości budżetowej – obsługa jednostek organizacyjnych,

4) ds. księgowości budżetowej – obsługa jednostek organizacyjnych i rozliczanie   dotacji, 

5) ds. księgowości budżetowej – windykacji należności,

6) ds. płac,

7) ds. wymiaru podatków i opłat,

8) ds. księgowości podatkowej,

9) ds. obsługi kasy,


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-05 10:40:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Lukasz Ryszawa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-24 09:47:41
  • Liczba odsłon: 4279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536894]

przewiń do góry