Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 4 września 2014 roku

 

 

 - Projekt uchwały Nr XXXIV.0006.275.2014 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013
   Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
   na lata 2014-2024.  

- Projekt uchwały Nr XXXIV.0006.276.2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.   

- Projekt uchwały NrXXXIV.0006.277.2014  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
  zadania pod nazwą „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Pogorzeli i Nowej Pogorzeli” w ramach PROW
  na lata 2007-2013.

- Projekt uchwały Nr XXXIV.0006.278.2014  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
  zadania pod nazwą „Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród” w ramach działania 413
  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013.

- Projekt uchwały Nr XXXIV.0006.279.2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siennica na lata 2014-2019.  

- Projekt uchwały Nr XXXIV.0006.280.2014  w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację
  pomnika poświęconego pamięci Św. Jana Pawła II.

- Projekt uchwały Nr XXXIV.0006.281.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości 
  położonej we wsi Siodło.

- Projekt uchwały Nr XXXIV.0006.282.2014 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  we wsi Wojciechówka.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-28 14:01:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-28 14:08:16
  • Liczba odsłon: 394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537382]

przewiń do góry