Wybory samorządowe 2014 rok

 

 

- Kalendarz wyborczy


- Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 sierpnia 2014r.
  w sprawie liczby ludności w poszczególnych gminach wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

- Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie
  zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych (miejskich, gminnych, powiatowych) komisji wyborczych w
  wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
  miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


- Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014r . o przyjmowaniu zawiadomień
  o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców oraz komitetów wyborczych stowarzyszeń (organizacji), które
  zamierzają zgłaszać kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach
 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica z dnia 3 września 2014 roku w sprawie  informacji
  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy w Siennicy,
  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

- Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 września 2014 roku w sprawie uzupełnienia składów komisji wyborczych w wyborach organu samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014r. w sprawie
  powołania terytorialnych komisji wyborczych.

- Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy

- Informacja o dyżurach członków Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy z dnia 08 października 2014r. - wezwanie do
  dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Siennicy w okręgu wyborczym
  Nr 6 obejmującym miejscowości: Drożdżówka, Dzielnik, Kulki-Ptaki, Nowodzielnik, Świętochy, Żakówek.  

- Zrządzenie Nr OK.0050.84.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 października 2014r. w sprawie
  powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej gminnej komisji wyborczej, koordynatora
  gminnego obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
  dzielnic, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.85.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 października  2014r. w sprawie
  wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborczych
  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica z dnia 10 października 2014 roku  w sprawie informacji
  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
  lokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych
  dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
  osób niepełnosprawnych w Gminie Siennica, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
  i rad dzielnic, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.


- Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy z dnia 17 października 2014r. w sprawie
  skreślenia kandydata z listy i unieważnienie rejestracji listy w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Gminy
  w Siennicy w dniu 16 listopada 2014r.

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy z dnia 17 października 2014r. w sprawie
  skreślenia kandydata z listy i unieważnienie rejestracji listy w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach
  do Rady Gminy w Siennicy w dniu 16 listopada 2014r.

- Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy z dnia 17 października 2014r. w sprawie
  nieprzeprowadzenia głosowania i obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym
  nr 1 w wyborach do Rady Gminy w Siennicy w dniu 16 listopada 2014r.

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy z dnia 17 października 2014r. w sprawie
  obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Gminy
  w Siennicy w dniu 16 listopada 2014r.

- Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy.

- Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy o losowaniu składu Obwodowej Komisji
  Wyborczej Nr 1 w Siennicy.

- Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy z dnia 23 października 2014 roku
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych
  na dzień 16 listopada 2014 roku.

- Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
  samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

- Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
   w wyborach samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 

- Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Siennicy w wyborach samorządu terytorialnego
  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów - wybory Wójta Gminy

- Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania - wybory do Rady Gminy w Siennicy

- Protokół z wyborów do Rady Gminy w Siennicy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-01 10:11:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-12 12:12:59
  • Liczba odsłon: 3036
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537245]

przewiń do góry