Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 6 listopada 2014 roku

 

 

- Projekt Uchwały Nr XXXVIII.0006.285.2014 w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku
  od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku

- Projekt Uchwały Nr XXXVIII.0006.286.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt
  stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok

- Projekt Uchwały Nr XXXVIII.0006.287.2014 w sprawie określenia stawek podatku od środków
  transportowych na terenie gminy Siennica

- Projekt Uchwały Nr XXXVIII.0006.288.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok

- Projekt Uchwały Nr XXXVIII.0006.289.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
  dla celów obliczenia podatku leśnego na 2015 rok     

-  Projekt Uchwały Nr XXXVIII.0006.290.2014 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013
   Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
   Siennica na lata 2014-2024 z dnia 19 grudnia 2013r.

-  Projekt Uchwały Nr XXXVIII.0006.291.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

- Projekt Uchwały Nr XXXVIII.0006.292.2014 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy
  Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

  


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-29 14:55:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 14:58:52
  • Liczba odsłon: 400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537217]

przewiń do góry