Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 29 grudnia 2014 roku

 

 

- Projekt uchwały Nr II.0006.6.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r.
  zmian w uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. dotyczącej
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 .

-
Projekt uchwały Nr II.0006.7.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. 
  sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

-  Projekt uchwały Nr II.0006.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015 – 2024.

                                             
Projekt uchwały Nr II.0006.9.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

                                                     - część opisowa

                                                     - załącznik  Nr 1 do projektu uchwały budżetowej 

                                                     - załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 4a do projektu uchwały budżetowej           

                                                     - Tabela Nr 5,6,7 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 8,9,10 do projektu uchwały budżetowej 

- Projekt uchwały Nr II.0006.10.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  zmiany uchwały nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.11.2014r. w sprawie
  określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015r.

-   Projekt uchwały Nr II.0006.11.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości – działka numer 471/1 położona
  w miejscowości Siennica.

- Projekt uchwały Nr II.0006.12.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Siennica.

-   Projekt uchwały Nr II.0006.13.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Siennica.

-   Projekt uchwały Nr II.0006.14.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
  ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica.

- Projekt uchwały Nr II.0006.15.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok.

- Projekt uchwały Nr II.0006.16.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok .


 
 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 14:11:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 15:37:45
  • Liczba odsłon: 457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537306]

przewiń do góry