- Zarządzenie Nr OK. 0050.7.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 stycznia 2015r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze
  pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2015 roku.

               - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

               Formularz oferty realizacji zadania
publicznego

               Wzór umowy

               Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 13.02.2015r.

- Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siennica 
   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.

- Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siennica
  z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-22 09:54:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 10:18:17
  • Liczba odsłon: 586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536828]

przewiń do góry