Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 26 lutego 2015 roku

 

- Projekt uchwały Nr III.0006.18.2015 w sprawie zmian w Uchwale
  Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. dotyczącej
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024

- Projekt uchwały Nr III.0006.19.2015 w sprawie zmian w budżecie
  gminy na 2015 r.

- Projektuchwały Nr III.0006.20.2015  w sprawie wyrażenia zgody na
  realizację projektu „Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym”

- Projekt uchwały Nr III.0006.21.2015  w sprawie oceny aktualności studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica
  oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.

- Projekt uchwały Nr III.0006.22.2015  w sprawie wyrażenia zgody
  na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowodwór - działka nr 259/6

- Projekt uchwały Nr III.0006.23.2015  w sprawie wyrażenia zgody
  na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowodwór - działki nr 259/5 i 271/3

- Projekt uchwały Nr III.0006.24.2015  w sprawie przyjęcia „Programu opieki
  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
  terenie Gminy Siennica w 2015 roku”

- Projekt uchawały Nr III.0006.25.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego
  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
  Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-19 11:23:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-19 11:27:36
  • Liczba odsłon: 695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541201]

przewiń do góry