Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 14 maja 2015 roku

 

- Projekt Uchwały Nr V.0006.34.2015  w sprawie zatwierdzenia rocznego
  sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Siennicy za 2014 rok.

- Projekt   Uchwały Nr V.0006.35.2015  w sprawie zatwierdzenia rocznego
  sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2014 rok.

- Projekt Uchwały Nr V.0006.36.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego
  sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem z wykonania
  budżetu za 2014r.  

- Projekt Uchwały Nr V.0006.38.2014  w sprawie zmian w uchwale
  Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. dotyczącej
  wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024.

- Projekt Uchwały Nr V.0006.39.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Projekt Uchwały Nr V.0006.40.2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
  Siennica w 2015 roku”.

- Projekt Uchwały Nr V.0006.41.2015 w sprawie wyrażenia zgody na
  wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Siennica, w trybie
  bezprzetargowym.

- Projekt Uchwały Nr V.0006.42.2015  zmieniająca Uchwałę
  Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie
  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- Projekt Uchwały Nr V.0006.43.2015 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic
  obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siennica

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-08 13:47:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-08 14:14:07
  • Liczba odsłon: 389
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536948]

przewiń do góry