Plan dotyczący wsi :

Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy

 

- Uchwała Nr IV.0007.29.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst,
  Zalesie, Kośminy.

                                            - załącznik
 

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu

- Rozstrzygnięcia Wójta Gminy Siennica w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.

- Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe
  Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
                                           Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

- Prognoza oddziaływania na środowiska do projektu miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe
  Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
  ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

                                        Rysunek Prognozy

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami


PONOWNE WYŁOŻENIE


- Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe
  Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
                                           Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

- Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe
  Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy
 

                                        Rysunek Prognozy

ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniamiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-13 13:12:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 08:15:56
  • Liczba odsłon: 3092
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537300]

przewiń do góry