Plan dotyczący wsi:

Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina

 

 
- Uchwała Nr IV.0007.30.2015 Rady Gminy w Siennicy Z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina.

                                             - załącznik


- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu

 

  - Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina.

                                    - Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

 

  - Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina.

  ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


  - Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami


PONOWNE WYŁOŻENIE


  - Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina.
                                           Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

  - Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina.


ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

  - Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-13 13:12:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 08:11:04
  • Liczba odsłon: 2495
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537000]

przewiń do góry