Plan dotyczący wsi:

Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda

 

- Uchwała Nr IV.0007.31.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica,
  Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda.

                                             - załącznik


- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu


  - Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda.

                                              - Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały


- Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda.

  ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami


PONOWNE WYŁOŻENIE


  - Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda.
                                           Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

- Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda.


ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-13 13:15:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 08:12:31
  • Liczba odsłon: 2123
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537281]

przewiń do góry