Paln dotyczący wsi:

Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród

 

- Uchwała Nr IV.0007.32.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy
  Starogród, Starogród.

                                              - załącznik

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu

- Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Siennica w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.

- Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska,
  Majdan, Nowy Starogród, Starogród.
                                     - Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości:
  Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska,Majdan, Nowy Starogród, Starogród.

  ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

                                      - Rysunek Prognozy

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami


PONOWNE WYŁOŻENIE


- Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska,
  Majdan, Nowy Starogród, Starogród.
                                           Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska,Majdan, Nowy Starogród, Starogród.
 

                                        Rysunek Prognozy

ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami


PONOWNE WYŁOŻENIE


- Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska,
  Majdan, Nowy Starogród, Starogród.
                                           Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska,Majdan, Nowy Starogród, Starogród.
 

                                         Rysunek Prognozy

ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-13 13:16:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 14:07:18
  • Liczba odsłon: 2626
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537406]

przewiń do góry