Plan dotyczący wsi:

Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki

 

 

- Uchwała Nr IV.0007.33.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik,
  Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki.

                                               - załącznik


- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu

- Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Siennica w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.


- Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków,
  Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik,Drożdżówka, Ptaki.

                                           - załącznik nr 1 do projektu Uchwały

- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości:
  Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki,
  Dzielnik,Drożdżówka, Ptaki.

  ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

                                           - rysunek Prognozy

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami


PONOWNE WYŁOŻENIE


- Projekt Uchwały Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach
  administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków,
  Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik,Drożdżówka, Ptaki.
                                           Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania

  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki,
  Dzielnik,Drożdżówka, Ptaki.
 

                                        Rysunek Prognozy

ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-13 13:18:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 08:16:47
  • Liczba odsłon: 1637
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541205]

przewiń do góry