Jednostki pomocnicze   - Sołectwa

 

 

               W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa.

Tworzenie jednostek pomocniczych ma charakter fakultatywny i zależy od woli Rady Gminy.

Rada tworzy, łączy, dzieli, a także zmienia granice jednostek pomocniczych z własnej inicjatywy lub z inicjatywy mieszkańców podejmując stosowną uchwałę. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych określa Statut Gminy.

Rada Gminy nie tylko decyduje o powstaniu jednostki pomocniczej, uchwala również dla niej statut, określając zakres działania i organizację powołanej jednostki pomocniczej.

                W sołectwie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a sołtys jest organem wykonawczym.

Kompetencje sołtysa sprowadzają się do wykonywania uchwał zebrania wiejskiego, reprezentowania sołectwa na zewnątrz oraz realizacji zadań powierzonych mu wprost przez przepisy prawne. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka (ma charakter doraźny, opiniodawczy i inicjatywny). Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonują mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród dowolnej liczby kandydatów zgłaszanych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim, po zarządzeniu wyborów przez Radę Gminy.

Jednostkami pomocniczymi Gminy Siennica są następujące sołectwa:

Bestwiny, Borówek, Boża Wola, Budy Łękawickie, Chełst, Dąbrowa, Dłużew, Drożdżówka, Dzielnik, Gągolina, Grzebowilk, Julianów, Kąty, Kośminy, Kulki-Ptaki, Krzywica, Lasomin, Łękawica, Majdan, Nowodwór, Nowodzielnik, Nowa Pogorzel, Nowe Zalesie, Nowy Starogród, Nowy Zglechów, Pogorzel, Siennica I,
Siennica II, Siennica III, Siodło, Starogród, Strugi Krzywickie, Swoboda, Świętochy, Wojciechówka,, Wólka Dłużewska, Zalesie, Zglechów, Żaków, Żakówek.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-25 13:26:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-13 10:23:06
  • Liczba odsłon: 4690
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537004]

przewiń do góry