Referendum ogólnokrajowe 2015 rok.


 

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku
  o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania
  utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień
  6 września 2015r.

- Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału
  w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

- Wniosek o sporządzenie aktu aktu pełnomocnictwa do głosowania
   w referendum ogólnokrajowym.

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

- Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
   ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

- Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  w referendum ogólnokrajowym 
  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.49.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 sierpnia 2011r.
  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
  umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
  wyborczych.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dnia 30 kwietnia
  2003r. w sprawie sposobu  zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw 
  referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dnia 
  8 maja 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu  zgłaszania kandydatów
  do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym
  oraz powoływania komisji.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dnia 7 grudnia
  2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu  zgłaszania kandydatów
  do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym
  oraz powoływania komisji. 

- Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie
  podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania.
 
- Uchwała Nr VI.0007.51.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  zmieniająca uchwalę Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada
  2012r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.72.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2015r.
  w sprawie obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum wyznaczonych
  dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w ogólnokrajowym referendum,
  zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

- Obwieszczenia Nr OK. 0050.73.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2015
  roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach
  obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw
  referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum
  dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału
  w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
  pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.


- Informacja o publicznym losowaniu składów  obwodowych komisji do spraw
  referendum.

- Zarządzenie Nr OK.0050.82.15 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 sierpnia 2015r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum
  ogólnokrajowym.

- Informacja o sporządzeniu spisu wyborców.

- Zarządzenie Nr OK.0050.84.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2015r.
  w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatrycznej w referndum
  ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.86.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2015r.
  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do
  spraw referendum na terenie Gminy Siennica w referendum ogólnokrajowym,
  zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 


   


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-21 13:56:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-07 09:13:16
  • Liczba odsłon: 559
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536997]

przewiń do góry