Wójt Gminy Siennica ogłasza konsultacje dotyczące projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016r.

            Przedstawiając projekt Programu proszę o przekazywanie swoich uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugsiennica@poczta.fm lub poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica. Konsultacje będą trwały od 16 września 2013 r. do 06 października 2015 r.


- Zarządzenie Nr OK.0050.95.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 września 2015r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu
  współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

       - załącznik Nr 1 - Projekt Uchwały Nr IX.0006.......2015 Rady Gminy w Siennicy
                                z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia "Rocznego       
                                Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami
                                pozrządowymi oraz podmiontami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
                                ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
                                publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

     - załącznik Nr 2 - Formularz zgłoszenia uwag do projektu Programu

- Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z
   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   na 2016 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-16 09:31:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-15 09:09:29
  • Liczba odsłon: 332
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537237]

przewiń do góry