Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 5 listopada 2015 roku

 

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.67.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie  określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz
  sposobu jego poboru w 2016 roku.

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.68.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia
  podatku rolnego na 2016 rok.

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.69.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia  
  podatku leśnego na 2016 rok.

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.70.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.71.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
       
                                     - załączniki od nr 1 do nr 12

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.72.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
  odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica na 2016 rok.

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.73.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela
  Makuszyńskiego w Starogrodzie.

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.74.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  2016 rok.

- Projekt Uchwały Nr IX.0006.75.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy
  z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
  zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych
  przystanków.


  

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-29 10:24:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-29 11:19:41
  • Liczba odsłon: 374
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536767]

przewiń do góry