Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 3 grudnia 2015 roku

  - Projekt uchwały Nr X.0006.76.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Siennica
   nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego wraz ze znajdującymi się na
   niej budynkami, z przeznaczeniem na cele publiczne.

- Projekt uchwały Nr X.0006.77.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
   w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjów na
   terenie Gminy Siennica na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
   Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020.

- Projekt uchwały Nr X.0006.78.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
  i niepublicznych przedszkoli, szkół  publicznych prowadzonych na terenie Gminy 
  Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
  terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  i 
  wykorzystywania oraz  terminu  i  sposobu  rozliczania  dotacji.

- Projekt uchwały Nr X.0006.79.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
  targowej na terenie gminy Siennica.

- Projekt uchwały Nr X.0006.80.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr IX.0007.71.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

- Projekt uchwały Nr X.0006.81.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr IX.0007.67.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  05 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od
  nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2016 roku.

- Projekt uchwały Nr X.0006.82.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2015-2024.

- Projekt uchwały Nr X.0006.83.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-26 12:03:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-26 12:06:46
  • Liczba odsłon: 389
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536889]

przewiń do góry