- Uchwała Nr IX.0007.74.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
    2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica
    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
    wolontariacie na 2016 rok.

  - Zarządzenie Nr OK. 0050.1.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 04 stycznia 2016r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. 

  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 
    2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
    zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

               Formularz oferty realizacji zadania
publicznego

               Wzór umowy

               Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

  - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 28 stycznia 2016r. powołanej
   do oceny ofert złożonych na realizację zadań Gminy Siennica w zakresie
   upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016r.


- Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy
  Siennica  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-05 12:33:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-29 10:13:43
  • Liczba odsłon: 784
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536977]

przewiń do góry