Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 12 maja 2016 roku - Projekt uchwały Nr XV.0006.113.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   12 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
   Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2015 rok.

 - Projekt uchwały Nr XV.0006.114.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   12 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
   Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2015 rok.

- Projekt uchwały Nr XV.0006.115.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  12 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
  Siennica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

- Projekt uchwały Nr XV.0006.116.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  12 maja 2016r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siennica z tytułu wykonania
  budżetu za 2015 rok.

- Projekt uchwały Nr XV.0006.117.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  12 maja 2016r. w sprawie   nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Pogorzel.

- Projekt uchwały Nr XV.0006.118.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  12 maja 2016r.  zmieniającej uchwałę Nr XVI/113/2012 z dnia 10 maja 2012 r.
  w sprawie nadaia statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
  w Siennicy.

- Projekt uchwały Nr XV.0006.119.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  12 maja 2016r. zmieniającej uchwałę NrXIII/98/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie  przystąpienia Gminy Siennica do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania
  Ziemi Mińskiej, zmienioną uchwałą Nr XVII/126/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

- Projekt uchwały Nr XV.0006.120.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  12 maja 2016r. w sprawie  zmian w uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Siennica na lata 2016-2024.

- Projekt uchwały Nr XV.0006.121.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  12 maja 2016r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-05 11:01:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-05 12:28:50
  • Liczba odsłon: 355
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536887]

przewiń do góry